Bernard Lievegoed College

Het Bernard Lievegoed College is een vrijeschool waar we leerlingen intellectueel, creatief, ambachtelijk en sociaal uitdagen. We bieden de leerlingen alle ruimte om zich te ontwikkelen op cognitief en kunstzinnig gebied. De leerstof is daarbij altijd het middel en de ontwikkeling het doel.

Vertrouwd

Een school waar leerlingen zicht vertrouwd voelen en waar ze graag naartoe gaan. Waarom? Omdat zij zichzelf kunnen zijn en  gestimuleerd worden om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Er is ruimte en tijd voor persoonlijk contact, zodat iedereen elkaar werkelijk leert kennen. 

Visie vrijeschool

Het onderwijs aan het Bernard Lievegoed College is gebaseerd op de vrijeschoolpedagogiek en gaat ervan uit, dat ieder mens geboren wordt met een aantal talenten. In ons onderwijs is het de uitdaging, die talenten zo compleet en zo lang mogelijk (hoofd, hart & handen) tot ontwikkeling te brengen, zodat de leerling talenten optimaal kan benutten bij de keuze voor zijn/haar levensloopbaan.

Om deze reden biedt het Bernard Lievegoed College een rijk geschakeerd vakkenpakket aan; naast aandacht voor de kennisvakken wordt ook een ruim palet aan kunstvakken aangeboden en vinden we het van groot belang dat er ook voldoende aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Het Bernard Lievegoed College is verbonden aan het Bonnefanten College.

Locatie

Nijverheidsweg 25
6227 AL Maastricht
T: 043 3509710 
E: info@bernardlievegoedcollege.nl