Compass

Een aantal scholen uit Parkstad (het vroegere Romboutscollege, het Broeklandcollege, het Emmacollege en het St. Janscollege) heeft de handen ineengeslagen voor de ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept in deze regio. Dat houdt in dat in Brunssum gewerkt wordt volgens het nieuwe compass-onderwijs voor mavo (vmbo-tl), havo en vwo.

Compass maakt gebruik van adaptief en gepersonaliseerd onderwijs welk aanbodgericht en vraaggestuurd wordt aangeboden.

Onderwijsvormen

Compass als school biedt de onderwijsvormen vmbo-tl, havo en atheneum aan. Het vmbo-tl leidt op tot niveau 4 van het middelbaar beroepsonderwijs, het havo en atheneum bereiden voor op het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Coaching

Iedere leerling wordt gekoppeld aan een coach. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt als het gaat om het leerproces en de sociale-emotionele ontwikkeling van de leerling. Wekelijks is er een "één-op-één gesprek" tussen de leerling en de coach. Samen met de coach worden vorderingen en valkuilen besproken en (persoonlijke) leerdoelen vastgelegd. Met de coach kunnen ook andere zaken besproken worden die voor de leerling van belang zijn. De coach is voor de leerling een maatje voor een schooljaar en begeleidt hem of haar in het groeiproces.

Locatie

Schoolstraat 16
6443 BT Brunssum
T: 045 525 86 16

Bovenbouw havo/vwo

Akerstraat 117
6417 BM Heerlen
T. 045-5713952


Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers