Sint-Maartenscollege

 

Het Sint-Maartenscollege heeft een breed onderwijsaanbod waaronder het (klassiek) gymnasium, econasium, technasium en bèta-onderwijs naast mavo, havo en vwo. We vinden brede vorming belangrijk: leerlingen maken tijdens thema's en activiteiten kennis met andere culturen. Leren door zelf te ontdekken, zowel binnen als buiten school.

 

Het Sint-Maartenscollege biedt klassiek en modern onderwijs tegelijkertijd. Klassiek, omdat gymnasium wordt aangeboden naast atheneum en havo, waarin we waarde hechten aan traditionele normen en waarden. Modern, omdat het Sint-Maartenscollege een bètaprofilering heeft en werkt met ict.

 

Havo 

De havo is erkend als officiële HACO-school (Havisten Competent). Met dit landelijke profiel bereiden we leerlingen voor op de profielkeuze én op de kennis en vaardigheden benodigd voor een succesvolle toekomst in het hoger beroepsonderwijs en daarna. 

In de bovenbouw van het atheneum/gymnasium wordt het versterkt Engels (Cambridge advanced English) binnen het curriculum geïntegreerd. Het gymnasiumprogramma onderscheidt zich door, naast de vakken Grieks en Latijn, aparte gymnasiumvakken zoals sterrenkunde, kunstgeschiedenis, filosofie en retorica aan te bieden.

Er is ook veel aandacht voor:

  • Studievaardigheden in de onderbouw
  • Exacte vakken en buitenschoolse bèta-activiteiten. We zijn aangesloten bij Bèta-excellent en Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland)
  • Activiteiten binnen en buiten de school; de ‘9 muzendagen’ de nacht van de mythen, Aischylos en aparte gymnasiumexcursies.

Technasium

Het Technasium kun je kiezen als je naar de havo, het atheneum of het gymnasium gaat. Technasium kiezen betekent dat je op school het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) krijgt. O&O is een vak waarbij projecten van bedrijven centraal staan. Een O&O-project begint altijd met een opdrachtgever die een probleem of een technische vraag heeft. Je werkt in groepjes aan een onderzoek of ontwerp. Aan het begin van een project ga je meestal op bezoek bij de opdrachtgever voor de kick-off van het project. Soms komt de opdrachtgever langs op school voor een tussenpresentatie. Aan het einde van een project presenteer je het onderzoek of ontwerp aan de opdrachtgever. Bij een project worden ook experts betrokken uit het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. Meer informatie


Bètaschool

Jet-Netschool havo/vwo

Vooraanstaande Nederlandse technologische bedrijven en havo/vwo - scholen hebben zich verenigd in Jet-Net. Ze laten de jongeren met eigen ogen zien dat je in de technologie een goede en interessante baan kunt vinden, zodat leerlingen meer plezier krijgen in de exacte vakken en eerder kiezen voor een hogere bèta of technische opleiding. Het Jet-Net bedrijf van het Sint-Maartenscollege is DSM.

Universum Programma

Het Sint-Maartenscollege is aangesloten bij het Universum Programma, een netwerk dat scholen met kennis en middelen ondersteunt om de (aandacht voor) bètavakken op de school te ontwikkelen. 

 

Locatie

Noormannensingel 50
6224 BW Maastricht
T. 043 352 67 00
E. mhv@sint-maartenscollege.nl

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers