Het Kwadrant NTC (Nederlandse Taal en Cultuur)

Op Het Kwadrant volgen leerlingen die in hun asielzoekersprocedure zitten onderwijs op de door de locatie opgerichte school voor Nederlandse Taal en Cultuur (NTC).

 

Tijdens de lessen krijgen de leerlingen Nederlandse woorden en zinnetjes aangeleerd die zij gebruiken in de contacten met hun omgeving. Bijvoorbeeld bij boodschappen doen, bellen met een Nederlandse instantie etc. Daarnaast volgen de leerlingen lessen burgerschap en krijgen zij rekenen, gymnastiek, verzorging en beeldende vorming.

Leerlingen verblijven slechts tijdelijk op deze school omdat hun asielzoekersprocedure na bepaalde tijd behandeld is of omdat ze overgeplaatst worden naar een andere AZC locatie in Nederland.

Kijk voor meer informatie op de website van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

 

Locatie

Randweg-Oost 32
6021 PB Budel
Contactpersoon: martine.jacobs@stichtinglvo.nl

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers