Porta Mosana College

Het Porta Mosana College leidt leerlingen op tot internationaal georiënteerde en maatschappelijk bewuste wereldburgers. Met een excellent tweetalig onderwijsprogramma (voor havo, atheneum en gymnasium) bereiden we leerlingen voor op hun toekomst in een globaliserende samenleving. Het Porta Mosana College is daarnaast een Begaafdheidsprofielschool en Vecon Business School. De persoonlijke aandacht en goede begeleiding zorgen ervoor dat leerlingen zich thuis voelen. Het Porta Mosana College is een openbare school.

Modern internationaal gericht

Porta Mosana biedt leerlingen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. Zowel op het gebied van
moderne vreemde talen -versterkt talenonderwijs en tweetalig vwo- als op het gebied van verrijking en verdieping en sport. Er is ruime aandacht voor kennis en burgerschapsvorming in een internationale omgeving. Porta Mosana is een senior tto-school: leerlingen kunnen tot en met het eindexamen tweetalig onderwijs volgen. Porta Mosana wil talentvolle en gemotiveerde leerlingen opleiden tot internationaal georiënteerde en maatschappelijk bewuste wereldburgers.

Bij het Porta Mosana College is er veel aandacht voor: 

  • Studievaardigheden in de onderbouw
  • Internationalisering /Europese en internationale onderwerpen en studieprojecten
  • Erasmus Plus projecten
  • Project VIOS, Verankering Internationale Oriëntatie en Samenwerking
  • Het Porta Mosana College is een UNESCO- school


Locatie

Oude Molenweg 130
6228 XW Maastricht
T. 043 356 58 56
E. info@portamosana.nl

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers