Het Kwadrant

Het Kwadrant is de school voor vmbo-basis, -kader en praktijkonderwijs (pro) in Weert en omgeving. Daarnaast is het praktijkonderwijs aan de school verbonden en is het mogelijk een zesjarige Techniekopleiding te volgen.

Het is een middelgrote, nog erg overzichtelijke, school met ongeveer 680 leerlingen, waar sfeer, interesse voor elkaar, maar ook regels gewoon belangrijk zijn. Samen leven, werken, studeren en ontspannen op een positieve manier!

Visie en missie

Het Kwadrant is de school waar competent zijn, worden en blijven het perspectief is voor leerlingen en personeel. In deze school staan het leerproces van de leerling en de zorg voor de leerling centraal. De zorg richt zich zowel op de sociaal–emotionele als de pedagogisch–didactische begeleiding door coaching van het personeel. De doelstelling is de leerling te leiden naar een competente jongvolwassene. Het Kwadrant wil dit bereiken door het creëren van een stimulerende, contextrijke en praktische leeromgeving.

Het onderwijs op Het Kwadrant is sterk gericht op het latere werkveld. Door allerlei werkvormen en stages is het onderwijs zo levensecht en betekenisvol mogelijk ingericht. 

De leerling leert zo veel mogelijk in de echte wereld en heeft een Persoonlijk Leerplan. De leerling gaat op een persoonlijke manier bewijzen wat hij/zij al goed beheerst en waar nog aan gewerkt moet worden. De schoolorganisatie is niet te groot. Je volgt de vakken in een vast gedeelte van het gebouw. Het Kwadrant geeft de leerling veel begeleiding door een vaste mentor/coach. Het Kwadrant is een school waar ouders vaak komen om te zien hoe het met je gaat.

Vmbo-leerlingen die door een leerachterstand of andere omstandigheden extra hulp nodig hebben, kunnen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen. Voor leerlingen die naar verwachting geen diploma kunnen halen, is er praktijkonderwijs.

Locatie

Thornstraat 7
6004 JP Weert
T: 0495 - 513666
E: vmbo@hetkwadrant.nl

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers