Bonnefanten College

Ik ben omdat wij zijn! Het Bonnefanten College stelt de individuele leerling centraal.

Het Bonnefanten College staat voor goed onderwijs voor iedereen in Maastricht West en biedt breed onderwijs aan voor alle leerlingen in de omgeving, gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die hij/zij in de toekomst nodig heeft op school, in zijn/haar omgeving en in de vervolgloopbaan. De leerling op het Bonnefanten College krijgt hierbij de juiste ondersteuning vanuit de school in samenwerking met de ouders/verzorgers.

Visie

Kwaliteitsbewust
Het Bonnefanten College legt de lat hoog wat betreft de kwaliteit van de lessen. Wij voeren hierover continu het gesprek met elkaar waardoor wij kwaliteitsbewust zijn én blijven. Daarnaast werken we structureel aan de optimalisatie van de leskwaliteit. Iedere docent op het Bonnefanten College is zicht bewust van de verschillen tussen leerlingen en past zijn les(voorbereiding) daarop aan met behulp van differentiëren.

Leerlingen in beeld
Op het Bonnefanten College hebben we intensief contact en een goede relatie met onze leerlingen. We kennen de pedagogische en didactische context van de leerlingen. Hierdoor weten wij wat de leerlingen willen en kunnen. Wij zorgen voor de juiste omstandigheden waarbinnen ze zich (verder) kunnen ontwikkelen.

Samenwerken en verbeteren
Vanuit onze kernwaarden vinden wij samenwerking essentieel. Samen met onze medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere partners bouwen wij aan het Bonnefanten College waar elke leerling en medewerker zich prettig voelt.

Vrijeschool

De Bernard Lievegoed College zorgt voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in regio Maastricht en is verbonden aan het Bonnefanten College.

Locatie

Eenhoornsingel 100
6216 CW Maastricht
T: 043-3541234


Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers