Over LVO

LVO (Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs) is een grote organisatie, bestaande uit 21 scholen met meer dan 30 locaties. Dit stelt ons in staat om te investeren in onderwijskwaliteit, -innovatie en -ontwikkeling én in het werven van startende leraren. Met ruim 3.000 medewerkers hebben we bovendien veel kennis in huis. We stimuleren de kennisdeling tussen al onze medewerkers. Onderwijs ontwikkelen is immers nooit af.
G2HP14091910200.jpg

De organisatie

Bij LVO gáán we ervoor: uitstekend en modern voortgezet onderwijs in Limburg. Onze scholen bieden vmbo tot en met het gymnasium. Meer weten over de organisatie van LVO? 

Organisatie algemeen 

Raad van Toezicht

Visie

College van Bestuur

Investeren in onderwijs

Bestuursbureau

Jaarverslagen

Medezeggenschap

Regelingen en beleid 

Statuten

Sint Jan-50392.jpg

Kwaliteit

U wilt het beste voor uw kinderen en dat delen wij. Onze organisatie is een bron van kennis op onderwijsgebied. We zetten onze creativiteit en betrokkenheid in voor iedere leerling.

Alle LVO-scholen voldoen aan het basisarrangement van de onderwijsinspectie. Gewoon goed is echter niet genoeg. We gaan voor beter. Kwaliteitszorg en ontwikkeling in de scholen zijn onze prioriteit. Voorbeelden van ontwikkelingen zijn tweetalig onderwijs en verdere onwikkeling van technasia en vakscholen. 

logo_opmaat.png

Onderwijs op maat

Onderwijs vernieuwen is niet iets wat je erbij doet. Het raakt de essentie van wie we zijn en wat we doen. OpMaat inspireert iedereen binnen LVO om daar elke dag mee bezig te zijn. OpMaat is een continu proces van verandering en verbetering. Innovatie aan de hand van concrete, resultaatgerichte acties. Iedereen kijkt mee, denkt mee en doet mee.

Het primaire proces geeft niet alleen richting aan alles wat we binnen LVO doen, met elkaar geven wij richting aan het primaire proces. Want de wereld verandert sneller dan ooit en we hebben iedereen nodig om mee te bewegen. En in beweging te blijven. Elke stap een OpMaat naar de volgende.

Elke dag dichter bij onderwijs op maat.