Over LVO

LVO (Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs) is een grote organisatie, bestaande uit 25 scholen met meer dan 30 locaties. Dit stelt ons in staat om te investeren in onderwijskwaliteit, -innovatie en -ontwikkeling én in het werven van startende leraren. Met circa 2.750 medewerkers hebben we bovendien veel kennis in huis. We stimuleren de kennisdeling tussen al onze medewerkers. Onderwijs ontwikkelen is immers nooit af.
G2HP14091910200.jpg

De organisatie

Bij LVO gáán we ervoor: uitstekend en modern voortgezet onderwijs in Limburg. Onze scholen bieden vmbo tot en met het gymnasium. Meer weten over de organisatie van LVO? 

Organisatie algemeen 

Raad van toezicht

Visie

College van bestuur

Jaarverslagen

Ondersteunende diensten

Regelingen en beleid 

Medezeggenschap

Statuten

 

Sint Jan-50392.jpg

Kwaliteit

U wilt het beste voor uw kinderen en dat delen wij. Onze organisatie is een bron van kennis op onderwijsgebied. We zetten onze creativiteit en betrokkenheid in voor iedere leerling.

Kwaliteitszorg en ontwikkeling in de scholen zijn onze prioriteit. Gewoon goed is niet genoeg, we gaan voor beter. Voorbeelden van ontwikkelingen zijn tweetalig onderwijs en verdere ontwikkeling van technasia en vakscholen.