Stella Maris College

 

Het Stella Maris College is een brede scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo. De school vervult een streekfunctie voor het gehele gebied tussen Maastricht, Geleen, Heerlen en Gulpen.Profiel

Het Stella Maris College is een school voor voortgezet onderwijs met een onderwijsaanbod voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Als school bieden wij ruimte aan leerlingen en medewerkers om zich te ontwikkelen en ontplooien in een veilige, warme en inspirerende omgeving.

De kernwaarden van onze school zijn te vatten in drie woorden: ‘veilig leren samenleven’. Wij gaan met respect met elkaar en onze leefomgeving om. Wij bieden gedegen en duurzaam onderwijs aan. Wij dagen leerlingen uit nieuwsgierig te zijn en zichzelf en de maatschappij met een open houding te ontdekken.

Binnen onze school krijgen onze leerlingen begeleiding, die gericht is op persoonlijke groei. Hierbij kunnen zij een beroep doen op onze vakbekwame en betrokken medewerkers. Leerlingen krijgen daarbij adequate vakinhoudelijke en individuele begeleiding. De docent is eindverantwoordelijk voor de inrichting van het leerproces van de leerling, waarbij de docent samen met de ouder(s)/verzorger(s) zorgdraagt voor de begeleiding daarvan. Daarnaast biedt het ondersteuningsteam begeleiding in het kader van passend onderwijs en wordt daarbij versterkt met deskundigen op het gebied van hoogbegaafdheid.

Samen willen wij deze kernwaarden van het Stella Maris College verankeren in een stabiele en toekomstbestendige school in de regio.

Locatie

Parallelweg 56 
6231 CJ  Meerssen 
T. 043 358 61 00 

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers