ISK Parkstad

Internationale schakelklassen: onderwijs voor anderstalige leerlingen.

De ISK is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, die pas in Nederland zijn of nog niet voldoende Nederlands spreken om aan het reguliere onderwijs deel te nemen. Ook leerlingen die al een tijdje op de basisschool gezeten hebben, maar het Nederlands nog niet voldoende beheersen, kunnen in de ISK geplaatst worden.

De leerlingen worden in maximaal twee schooljaren voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs, MBO of inburgering/arbeid. Dit is afhankelijk van de datum van aankomst in Nederland.

De ISK maakt deel uit van het Emmacollege te Heerlen.

 

Locatie

Schoolstraat 16
6443 BT Brunssum
T. 045 - 521 35 05

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers