Bonnefanten College

Het Bonnefanten College werkt aan een nieuw onderwijsconcept. De kern is dat we het ontwikkelproces van de individuele leerling centraal stellen. Op eigen wijze en in eigen tempo werkt de leerling aan de school- en persoonlijke leerdoelen. Hierdoor hebben we oog voor ieders talent en kwaliteit. We zijn daarnaast een Vecon Business School.

 

 

Onderwijs

Voor leerlingen die op verschillende manieren willen leren, nieuwsgierig aangelegd zijn en geprikkeld willen worden. 

Innovatie, internationalisering en talentontwikkeling zijn de sleutelwoorden die passen bij de vaardigheden van de 21e eeuw. Op het Bonnefanten College ontwikkelen de leerlingen competenties die nodig zijn om in de wereld van nu en morgen succesvol te zijn. Een naadloze aansluiting op het vervolgonderwijs is daarbij het uitgangspunt. 

Een school waar leerlingen zich breed kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied. Het Bonnefanten College ziet de ontwikkeling van creativiteit graag samengaan met ondernemingszin. De school is onlangs VECON Business School geworden. De school moedigt het initiatief aan van de leerling die zich wil verdiepen of verbreden. Er is veel aandacht voor kunst en cultuur. 

Muziek

De school heeft ook een samenwerkingsverband met het Conservatorium Maastricht. De VOCO is een muziekopleiding voor leerlingen die getalenteerd een muziekinstrument bespelen. Het doel is om leerlingen nog meer te enthousiasmeren voor muzieken met aan het einde van het traject een auditie aan het Conservatorium.

Vrijeschool

De Bernard Lievegoed School zorgt voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in regio Maastricht en is verbonden aan het Bonnefanten College.

Locatie

Eenhoornsingel 100
6216 CW Maastricht
T: 043-3541234