Onze scholen

Onze 24 scholen zijn verspreid over heel Limburg, in totaal zijn dat ruim 30 locaties. De scholen werken intensief samen en vallen onder het bestuur van LVO.

LVO Scholen

Eerste opvang anderstaligen

LVO Ondersteunende diensten