Jaarverantwoording Oog


LVO jaarverantwoording 2022
Gezien worden

'Gezien worden' is de alleszeggende titel van het voorwoord van de LVO jaarverantwoording 2022.  Geschreven door onze leerlingen Noor Kostons (Stella Maris College) en Bryan Julien (Het Bouwens).

Zij blikken terug op 2022, het opgelucht verder kunnen na de pandemie, de mentale gezondheid van jongeren en motivatie om te leren. En wat merken zij als leerlingen van het waarderende perspectief uit onze visie Horizon2025? We doen al ons goede werk tenslotte voor onze leerlingen. Lees het in het voorwoord van onze jaarverantwoording.

Uiteraard komen onderwijskwaliteit, onze mensen, organisatieontwikkelingen, bedrijfsvoering en de financiën aan bod. Onze jaarverantwoording geeft een helder beeld van ons onderwijs en onze organisatie in 2022.

Veel leesplezier!

Jaarverantwoording Visie


Visie

In 2022 zijn onze scholen verdergegaan met het activeren van onze beleidsvisie Horizon 2025. Zij maken de vertaling naar hun eigen schoolplan en schooljaarplan, passend bij het ritme, de cultuur en de omgeving van de school. Hierbij worden leerlingen, ouders, medewerkers en de medezeggenschap betrokken; elk vanuit hun eigen rol.

De verbinding zit in het waarderende perspectief, waarbij het draait om elkaar informeren, kennis uitwisselen en leren van elkaar en onze leerlingen. 

Op onze 25 scholen werken we hard aan het best denkbare onderwijs. Het verslagjaar zijn we gestart met 24 scholen en 18 BRIN-nummers. Op 1 januari 2023 hebben we het DaCapo College als 25e school verwelkomd. 

Lees meer over onze beleidsvisie Horizon 2025 - onderwijs vanuit waarderend perspectief in hoofdstuk 4 van de jaarverantwoording

 

Jaarverantwoording Leerling


Leerlingen en onderwijs

Leerlingen zien we als complete personen met unieke eigenschappen en kenmerken.
We besteden veel aandacht aan de voortgang die zij boeken en waarderen deze op een positieve manier. 

We hebben in 2022 in totaal 22.220 bekostigde leerlingen, waarvan 4.543 in het eerste jaar zitten. In 2022 waren er 4.261 eindexamenkandidaten, waarvan er 4.069 geslaagd zijn.

Sociaal en emotioneel welbevinden van leerlingen is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren. De coronapandemie heeft bij veel leerlingen sociaal-emotionele problematiek blootgelegd. Onze scholen zijn hier flink mee aan de slag gegaan. De beschikbare middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) worden in veel gevallen ingezet.

Lees meer in hoofdstuk 1 van de jaarverantwoording.

Jaarverantwoording Mensen


Medewerkers

Horizon 2025 is ons kompas waarmee wij ons werkgeverschap en daarmee het strategisch personeelsbeleid voor de organisatie vormgeven. Verantwoordelijkheid en vertrouwen vormen het fundament van het beleid ‘mensen en organisatie’. Vertrouwen van de organisatie in de medewerker en andersom. Vertrouwen tussen medewerkers onderling en in elkaar. Dit vraagt om beleid dat richting geeft en om kaders die medewerkers én school samen verder kunnen invullen. 

In 2022 waren dit onze thema’s:

- focus op welbevinden
- leren en ontwikkelen
- ruimte voor aandacht

Bij LVO werken onderwijsprofessionals aan het best denkbare onderwijs. In 2022 zijn dat 2168 fte. Lees meer over ons strategisch personeelsbeleid in hoofdstuk 2 van de jaarverantwoording.

Jaarverantwoording Afbeelding Npo

Nationaal Programma Onderwijs

In het verslagjaar loopt het NPO ruim een jaar. In het najaar van 2022 werd een belangrijke ontwikkeling zichtbaar. Daar waar eerst vrijwel alle middelen, tijd en energie werden ingezet op het wegwerken van leervertragingen, is dit tijdens de looptijd van het programma meer verschoven naar de ontwikkeling van het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen.

Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking met partners gezocht.
Denk aan het NRO en de Educatieve Agenda Limburg. 

In onze jaarverantwoording lees je meer over het NPO. 

Jaarverantwoording Afbeelding Financieel Gezond

Financieel gezond

Terugblikkend op 2022 zijn we trots op onze leerlingen en collega’s. Ondanks steeds veranderende omstandigheden is er gewerkt vanuit het waarderende perspectief waar we samen voor staan. 2022 sluiten we ook financieel af met een positief resultaat. De ontvangen middelen zetten we vanzelfsprekend in ten dienste van het onderwijs. Met ingang van 2022 hebben onze afzonderlijke scholen een eigen reservepositie en is er de komende jaren ruimte voor investeringen in het onderwijs, passend bij de ambities van de scholen en de ontwikkeling van onze leerlingen.

Lees meer over onze financiën in hoofdstuk 5 van de jaarverantwoording

Jaarverantwoording Afbeelding Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteitsontwikkeling op de scholen en binnen de stichting is een doorlopend proces waarbij iedereen vanuit zijn eigen rol betrokken is.

Binnen onze stichting is de integrale kwaliteitsontwikkelcyclus de richtlijn voor de uitvoering van kwaliteitsbeleid. De basis is onze visie Horizon 2025.

Lees meer over onze kwaliteitsaanpak in hoofdstuk 1 van de jaarverantwoording.

Jaarverantwoording Afbeelding

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoeringthema's worden ook belicht in de jaarverantwoording. Denk aan huisvesting, inkoop, duurzaamheid, informatiebeveiliging, ict & automatisering en marketing & communicatie.

Lees meer in hoofdstuk 3 van de jaarverantwoording. 

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers