College van bestuur

Het college van bestuur (cvb) is verantwoordelijk voor schooloverstijgende onderwijsbeleid, personeelsbeleid, financieel beleid en huisvestingsbeleid.

Het cvb is het bevoegd gezag van Stichting LVO. De raad van toezicht controleert hoe het cvb zijn taken uitvoert. Meer informatie staat in ons Reglement college van bestuur. Bekijk de portefeuilleverdeling van het college van bestuur.

Eugène Bernard (voorzitter)

Drs. Eugène Bernard MPM is door de raad van toezicht benoemd tot voorzitter van het college van bestuur van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). De benoeming is voor vijf jaar. De brede bestuurs- en onderwijservaring die Eugène Bernard heeft, past uitstekend bij de kansen en uitdagingen waar LVO en haar scholen nu en de komende jaren voor staan. Zo heeft Eugène Bernard bij Ons Middelbaar Onderwijs gestuurd op gedragen gemeenschappelijke waarden in de organisatie en kennisdeling en samenwerking met een duidelijke plek voor zelfstandige scholen. Deze kennis en jarenlange ervaring zijn essentieel om leiding te geven aan LVO in de volgende fase, waarbij het beste onderwijs voor de leerlingen nog meer dan voorheen centraal staat.

Lees meer in het benoemingsbericht

Eugene Bernard

Sandra Holtjer-Mols (lid)

Sandra Holtjer-Mols RA is per 1 juni benoemd tot lid van het college van bestuur van LVO. Voorheen was Sandra Holtjer-Mols zakelijk directeur en lid van de raad van bestuur van het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Per 1 juni 2020 vormt zij samen met  Eugène Bernard het college van bestuur van LVO. De benoeming is voor vier jaar.

Sandra Holtjer-Mols brengt met haar jarenlange ervaring op het gebied van (financieel) management en algemeen bestuur de essentiële kennis en ervaring mee die passen bij de ambities en uitdagingen waar LVO en haar scholen nu en de komende jaren voor staan. De thema’s jeugd, maatschappij en cultuur vormen een rode draad in haar loopbaan, waarmee zij de nodige achtergrond heeft om samen met Eugène Bernard richting te geven aan de ambities die LVO wil waarmaken. Het college van bestuur wil de kwaliteit van het onderwijs in Limburg versterken, de medewerkers verbinden
en de leerlingen inspireren. 

Sandra Holtjer

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers