Statuten

In de statuten is onder meer vastgelegd wat het doel en de grondslag van de Stichting LVO zijn. Ook wordt beschreven uit welke verschillende organen de stichting bestaat.

Download de volledige statuten. Deze zijn gewijzigd per 10 februari 2015. 

Download het managementstatuut. Deze is gewijzigd per 20 juli 2022.

Download het schoolmanagementstatuut. Deze is gewijzigd per 20 juli 2022. De bepalingen in het schoolmanagement gelden voor alle scholen gelijk, de rector/locatiedirecteur kan in de bijlagen de voor zijn school gemaakte keuzes aangeven.