Medezeggenschap

De medezeggenschap in bij LVO is georganiseerd volgens de wettelijke regels van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) van LVO is betrokken bij het organisatiebeleid en zorgt voor advies over of instemming met voornemens over de koers van de scholen en de organisatie.

Samenstelling van de gmr

Alle scholen zijn rechtstreeks vertegenwoordigd in de gmr, ook de ondersteunende diensten-Sittard. De raad telt bij volledige bezetting 40 leden en is als volgt samengesteld:
• van iedere school een ouder of een leerling,
• een lid van het personeel van iedere school,
• één medewerker van de ondersteunende diensten.

De zittingstermijn van leerlingen en ouders is drie jaar. Iedere drie jaar wisselt de vertegenwoordiging van een ouder naar een leerling of omgekeerd.

De gmr is bereikbaar via de mail: gmr@stichtinglvo.nl