Jaarverslagen

Graag laten we zien welke koers we gevaren hebben en leggen we verantwoording af over onze resultaten als onderwijsorganisatie. De jaarverantwoording en het financieel jaarverslag geven een goed beeld hiervan.

2016 in het kort

LVO heeft in het Nederlandse onderwijslandschap een uitstekende uitgangspositie om de slag naar maatwerkonderwijs over de volle breedte te maken en is daar in 2016 voortvarend mee doorgegaan. In ons Visueel Jaarverslag 2016 kun je in één oogopslag zien hoe onze organisatie zich heeft ingezet voor onderwijskwaliteit, medewerkers en leerlingen. 

 

 

Jaarverantwoording Stichting LVO 2016

Download de pdf van de gehele jaarverantwoording 2016

 

Voorgaande jaren

Download de pdf van de jaarverantwoording 2015

Oudere edities van het LVO Jaarverslag zijn op te vragen via het bestuursbureau, bereikbaar via info@stichtinglvo.nl of 046-420 12 12