Jaarverslagen

Graag laten we zien welke koers we gevaren hebben en leggen we verantwoording af over onze resultaten als onderwijsorganisatie. De jaarverantwoording en het financieel jaarverslag geven een goed beeld hiervan.

Jaarverslag 2017

Jaarverantwoording 2017

Oudere edities van het LVO Jaarverslag zijn op te vragen via het bestuursbureau, bereikbaar via info@stichtinglvo.nl of 046-420 12 12.