Jaarverslagen

Jaarverantwoording 2022

'Gezien worden' is de alleszeggende titel van het voorwoord van de jaarverantwoording 2022 geschreven door onze leerlingen Noor Kostons (Stella Maris College) en Bryan Julien (Het Bouwens).

Zij blikken terug op 2022, het opgelucht verder kunnen na de pandemie, de mentale gezondheid van jongeren en motivatie om te leren. En wat merken zij als leerlingen van het waarderende perspectief uit onze visie Horizon2025? We doen al ons goede werk tenslotte voor onze leerlingen. Lees het in het voorwoord van onze jaarverantwoording.

Uiteraard komen onderwijskwaliteit, onze mensen, organisatieontwikkelingen, bedrijfsvoering en uiteraard de financiën aan bod. Onze jaarverantwoording geeft een helder beeld van ons onderwijs en onze organisatie in 2022.

Het college van bestuur bedankt alle medewerkers voor hun inzet en betrokkenheid en bovenal voor het zien van de leerlingen. Eveneens veel dank aan de medezeggenschapsraden, de leerlingen en de ouders voor hun flexibiliteit en doorzettingsvermogen gedurende 2022.

Download de volledige jaarverantwoording 2022
Voorgaande jaren