Jaarverslagen

Jaarverantwoording 2021

2021 is wederom een uitdagend jaar geweest. Het coronavirus en alle maatregelen hebben heel veel impact gehad op het onderwijs, onze leerlingen en hun sociaal-emotionele welzijn. Jonge mensen hebben elkaar nodig om zich te ontwikkelen. En ook om plezier te maken en zich te ontspannen tussen de lessen door. Op dit moment zijn onze scholen open en hebben onze leerlingen en medewerkers het ouderwets gezellig in de klas. Een prachtig beeld dat we graag lang vasthouden.

Onze jaarverantwoording geeft een beeld van ons onderwijs en onze organisatie in 2021.

Zoveel mogelijk goed doen
Voor onze leerlingen willen we zoveel mogelijk goed doen. Dat betekent o.a. maximaal voorkomen dat zij op school nadelen ondervinden van de coronasituatie. Daarom hebben alle Limburgse
schoolbesturen afgesproken om alle nieuwe leerlingen te plaatsen in brede tweejarige brugklassen.
Zo hebben zij meer tijd om hun weg te vinden en de opties op hun pad kansrijk te benutten.

NPO - kijken wat werkt
In het verslagjaar ging onze aandacht uit naar het inhalen van de leer- en ontwikkelvertragingen die de afgelopen twee jaar zijn ontstaan. Op iedere school zijn interventies uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gekozen, die passen bij de school en vooral bij de situatie van de leerlingen. Onze beleidsvisie Horizon 2025 kent een waarderend perspectief – een perfecte basis voor deze NPO-activiteiten. We benaderen onze leerlingen als complete personen. Zitten zij goed in hun vel? Wat zijn hun wensen en behoeftes? Bij alle interventies willen onze docenten vooral doen wat werkt voor de leerlingen. In onze jaarverantwoording[link] komen we hierop terug.

De verbinding vanuit waarderend perspectief

In 2021 hebben we onze beleidsvisie Horizon 2025 – onderwijs vanuit waarderend perspectief steeds meer geactiveerd binnen de organisatie en ook daarbuiten. Deze route wordt bepaald door de scholen samen. Iedere school heeft een eigen cultuur en spreekt een eigen taal. Een variatie en rijkdom die we toejuichen. De verbinding zit in het waarderende perspectief, waarbij het draait om elkaar informeren, kennis uitwisselen en leren van elkaar en onze leerlingen. Het effect van Horizon 2025 wordt steeds beter merkbaar op onze scholen. 

Naast dit verhaal zijn ook traditionele onderdelen te vinden in de jaarverantwoording. Denk aan huisvesting, duurzaamheid, ict en automatisering, informatiebeveiliging en privacy. En natuurlijk het financieel verslag en informatie over de directie, het bestuur en toezicht.

Met de forse inspanning die het onderwijs heeft geleverd zagen wij in 2021 veel veerkracht, vernieuwing en doorzettingsvermogen om ons heen. Het college van bestuur bedankt alle medewerkers voor hun inzet en betrokkenheid en bedankt de medezeggenschapsraden, de leerlingen en de ouders voor hun inzet en begrip gedurende dit uitdagende jaar.