Jaarverslagen

Jaarverantwoording 2020
Het gaat erom dat mensen tot bloei komen!


2020 - het jaar van de veerkracht. En het jaar waarin we samen de beleidsvisie Horizon 2025 hebben vormgegeven. LVO is een prachtige som der delen, waarbij de delen belangrijker zijn dan de som. Iedereen telt mee en vanuit deze gedachte bieden wij onderwijs dat voorbereidt op de uitdagingen van vandaag en morgen. 

In 2020 heeft corona een flinke stempel gedrukt, dus was het de kunst om te focussen op de veerkracht van leerlingen en medewerkers. De druk op de organisatie en alle regels waar we mee te maken kregen in 2020, zorgden voor een flinke uitdaging. In die zin was het een jaar waarin voor altijd bewezen is dat onderwijs zonder creativiteit niet bestaat. De improvisatiekracht van collega’s en leerlingen was indrukwekkend. Hier zijn we een ieder bijzonder dankbaar voor.  Onze jaarverantwoording geeft een beeld van ons 2020.

Leerlingen in beeld
Binnen LVO zien we leerlingen als complete personen met unieke eigenschappen en kenmerken. We besteden veel aandacht aan hun voortgang en waarderen deze op een positieve manier. In onze jaarverantwoording staan we stil bij de successen die de leerlingen hebben behaald. Ook al was er in 2020 veel onlineonderwijs, we hebben iedere leerling in beeld gehouden en waar nodig gezorgd dat zij zich veilig voelden. Hun sociaal emotionele ontwikkeling had onze bijzondere aandacht. Onze scholen kozen zelf welke oplossingen ze wilden inzetten. Zo zijn ze gekomen tot het best denkbare onderwijs dat past bij de leerlingen van de school. De jaarverantwoording vertelt ook over hoe we met onderwijskundige ontwikkelingen, kwaliteitsontwikkeling en leervertragingen zijn omgegaan.

Visie en organisatie in ontwikkeling
Qua organisatieontwikkeling heeft LVO niet stilgezeten. In 2020 vond een organisatieverandering plaats, met een sterkere oriëntatie op de scholen. Dit had kortere lijnen tot gevolg en een bestuur dat dichtbij scholen en medewerkers staat. Aansluitend nemen we je via de jaarverantwoording mee in het verhaal van onze beleidsvisie Horizon 2025 – onderwijs vanuit waarderend perspectief. Naast dit verhaal zijn ook traditionele onderdelen te vinden in de jaarverantwoording. Denk aan huisvesting, duurzaamheid, ict en automatisering, informatiebeveiliging en privacy. En natuurlijk het financieel verslag en informatie over de directie, het bestuur en toezicht.

We zijn trots op de inzet van de scholen en op de bijdrage die zij lever(d)en aan de ontwikkeling van onze leerlingen, want het gaat erom dat mensen tot bloei komen. In 2020, nu en in de toekomst!