College van Bestuur

Het CvB is verantwoordelijk voor schooloverstijgende onderwijsbeleid, personeelsbeleid, financieel beleid en huisvestingsbeleid.

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB)  is het bevoegd gezag van Stichting LVO. De Raad van Toezicht controleert hoe het CvB zijn taken uitvoert. Op school- en clusterniveau zijn de voorzitters en leden van de Centrale Directie verantwoordelijk. Meer informatie staat in ons Reglement College van Bestuur.

 

Nico de Vrede (interim-voorzitter)

Samen met interim-lid College van Bestuur VMBO Maastricht Jan Rijkers vormt drs. Nico de Vrede het College van Bestuur. Nico de Vrede, eerder benoemd als interim-lid College van Bestuur, is vanaf 26 november 2018 interim-voorzitter. 

Nico de Vrede heeft ruime ervaring als interim-bestuurder en manager in het onderwijs. Hij was recentelijk interim-bestuurder bij Onderwijs Primair en het Arcus College Heerlen. Ook was hij jarenlang bestuurder/ rector van diverse scholengroepen en -gemeenschappen in de Randstad. Hij startte zijn onderwijscarrière als docent in Utrecht.

  

Jan Rijkers (interim-lid)

Drs. Jan Rijkers is door de Raad van Toezicht van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) benoemd tot interim-lid College van Bestuur VMBO Maastricht. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor VMBO Maastricht en heeft tevens een standplaats op school, zodat hij van dichtbij bij het primaire proces betrokken zal zijn. De benoeming is tot 1 januari 2019.

De benoeming van Jan Rijkers is een van de maatregelen van de Raad van Toezicht naar aanleiding van de ontstane situatie rondom het VMBO Maastricht. Als interim-bestuurder draagt Jan Rijkers de verantwoordelijkheid voor het VMBO Maastricht en rapporteert hij daarover rechtstreeks aan de Raad van Toezicht van LVO. Jan Rijkers zal dat doen in nauwe samenwerking met de interim-locatiedirecteur Loek de Veen en de Centrale Directie LVO Maastricht. Uiteraard zal Jan Rijkers over zijn portefeuille nauw contact onderhouden met de voorzitter van het College van Bestuur.

Jan Rijkers is zelfstandig onderwijsdeskundige en was eerder werkzaam bij onderwijsbestuur Stichting Carmelcollege als voorzitter Centrale Directie van scholengroep Het Hooghuis. Ook was hij jarenlang werkzaam bij de Inspectie van het Onderwijs als coördinerend inspecteur.