College van Bestuur

Het CvB bestaat uit twee personen en is verantwoordelijk voor schooloverstijgende onderwijsbeleid, personeelsbeleid, financieel beleid en huisvestingsbeleid.

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB)  is het bevoegd gezag van Stichting LVO. De Raad van Toezicht controleert hoe het CvB zijn taken uitvoert. Op school- en clusterniveau zijn de voorzitters en leden van de Centrale Directie verantwoordelijk. Meer informatie staat in ons Reglement College van Bestuur.

André Postema (voorzitter)

André Postema is per 1 november 2014 bij LVO gestart als voorzitter van het College van Bestuur. Postema: "Het voortgezet onderwijs in Limburg is van hoog niveau", aldus Postema. "En dat moet ook, want dat zijn we aan onze kinderen verplicht. Ook is er is dringend behoefte aan goed opgeleide jongeren, competent en vol in het leven. Des te meer reden dat LVO voorop loopt in de vernieuwing en verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs. En dat gaan we nadrukkelijk doen als partner in een Limburg-brede onderwijsagenda."

Portefeuille: Algemene vertegenwoordiging en communicatie, financiën, vastgoed, facilitair en inkoop, techniekonderwijs. Zijn observaties over het onderwijs beschrijft hij in zijn blog.

André Postema was eerder werkzaam bij de Nationale Investeringsbank en Ernst & Young, als vice-president van Capgemini en als vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht. Hij is tevens lid van de Eerste Kamer. 

Marianne van Wegberg (lid)

Marianne van Wegberg is per 14 oktober 2016 als lid van het College van Bestuur gestart. “Wij leiden onze leerlingen van nu op voor een toekomst waarin andere kennis en vaardigheden van belang zijn. Het voortgezet onderwijs in Limburg kent een hoog niveau en speelt creatief en kundig in op de veranderende omgeving. Het realiseren van maatwerkonderwijs en uitstekende kwaliteit voor iedere leerling, vraagt om continue kennisdeling en samenwerking. Zowel binnen LVO tussen leerlingen, ouders en collega's als ook met de regionale en landelijke partners. Een mooie opdracht waar ik mij graag aan verbind!” 

Portefeuille: Onderwijs(ontwikkeling), Zorg, Personeel, onderhoudt contact met de vakbonden.