College van Bestuur

Het CvB is verantwoordelijk voor schooloverstijgende onderwijsbeleid, personeelsbeleid, financieel beleid en huisvestingsbeleid.

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB)  is het bevoegd gezag van Stichting LVO. De Raad van Toezicht controleert hoe het CvB zijn taken uitvoert. Op school- en clusterniveau zijn de voorzitters en leden van de Centrale Directie verantwoordelijk. Meer informatie staat in ons Reglement College van Bestuur.

Per 7 januari 2019 bestaat het College van Bestuur (CvB) van LVO uit interim-voorzitter Nico de Vrede, interim-lid Jan Rijkers en interim-lid Hendrik Pot.

Nico de Vrede (interim-voorzitter)

Nico de Vrede is vanaf 26 november 2018 interim-voorzitter College van Bestuur van LVO. Om de continuïteit van de verbeterprocessen bij LVO te borgen binnen het CvB zal interim-voorzitter Nico de Vrede aanblijven tot er een nieuwe voorzitter benoemd is. 

Nico de Vrede heeft ruime ervaring als interim-bestuurder en manager in het onderwijs. Hij was recentelijk interim-bestuurder bij Onderwijs Primair en het Arcus College Heerlen. Ook was hij jarenlang bestuurder/ rector van diverse scholengroepen en -gemeenschappen in de Randstad. Hij startte zijn onderwijscarrière als docent in Utrecht.

  

Jan Rijkers (interim-lid)

Drs. Jan Rijkers is interim-lid College van Bestuur. Hij blijft tot 1 juli 2019 werkzaam voor LVO en richt zich op de verbetertrajecten op de scholen in relatie tot de inspectierapporten.

De benoeming van Jan Rijkers in de zomer van 2018 was een van de maatregelen van de Raad van Toezicht naar aanleiding van de ontstane situatie rondom het VMBO Maastricht. 

Jan Rijkers is zelfstandig onderwijsdeskundige en was eerder werkzaam bij onderwijsbestuur Stichting Carmelcollege als voorzitter Centrale Directie van scholengroep Het Hooghuis. Ook was hij jarenlang werkzaam bij de Inspectie van het Onderwijs als coördinerend inspecteur. 


Hendrik Pot (interim-lid)

De Raad van Toezicht van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) heeft drs. H.J.C.J. (Hendrik) Pot benoemd tot interim-lid College van Bestuur. De portefeuille van Hendrik Pot is bedrijfsvoering in het bijzonder. Zijn interim-periode loopt tot uiterlijk 1 juli 2019.

Hendrik Pot heeft als interim-manager de nodige ervaring en inzichten in verandermanagement, bedrijfsvoering en financieel management. Zo heeft hij meerdere (verander)processen begeleid in managementfuncties bij o.a. Q-Park en MijnWater Heerlen en was hij programmamanager techniekopleidingen bij ROC Arcus/ROC Leeuwenborgh.