6-6-2019 donderdag 6 juni 2019

Eugène Bernard benoemd tot voorzitter College van Bestuur van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

donderdag 6 juni 2019

Drs. Eugène Bernard MPM is door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). De huidige voorzitter raad van bestuur van de Brabantse onderwijsvereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), start per 1 oktober 2019 bij LVO. De benoeming is voor vijf jaar.

De brede bestuurs- en onderwijservaring die Eugène Bernard heeft, past uitstekend bij de kansen en uitdagingen waar LVO en haar scholen nu en de komende jaren voor staan. Zo heeft Eugène Bernard bij Ons Middelbaar Onderwijs gestuurd op gedragen gemeenschappelijke waarden in de organisatie en kennisdeling en samenwerking met een duidelijke plek voor zelfstandige scholen. Deze kennis en jarenlange ervaring zijn essentieel om leiding te geven aan LVO in de volgende fase, waarbij het beste onderwijs voor de leerlingen nog meer dan voorheen centraal staat. De Raad van Toezicht ziet uit naar een constructieve en plezierige samenwerking. 

Over Eugène Bernard

Eugène Bernard was, voor zijn voorzitterschap bij Ons Middelbaar Onderwijs, onder andere directeur van de bètafaculteit van de Universiteit Utrecht en eerder directeur bedrijfsvoering bij de Technische Universiteit Eindhoven van zowel de Faculteit Scheikundige Technologie als de Faculteit Technische Natuurkunde. Aan de faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van Maastricht University heeft hij als hoofd Bureau Internationalisering, later als plaatsvervangend faculteitsdirecteur Bureau Onderzoek en Beheer, bijgedragen aan de wetenschap, onderzoek, beleidsvorming en beheer van onderzoeksfaciliteiten. Als de voorzitter van de Bernard Lievegoed School gaf hij in de jaren negentig mede richting aan het vrijeschoolonderwijs in Maastricht. Eugène Bernard studeerde aan diverse instituten in Nederland, Frankrijk (zijn geboorteland), het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Zijn nevenactiviteiten concentreren zich op onderwijs. Eugène Bernard is lid van het Algemeen Bestuur van de VO-raad en als lid van de begeleidingscommissie van het Nationaal Cohort Onderzoek Onderwijs betrokken bij NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek). Hij zet zich ook in voor lerarenopleidingen als bestuurslid van respectievelijk de Bestuursraad van Eindhoven School of Education (TU/e) en de Stuurgroep Universitaire Leraren Opleiding (Tilburg University) en de Adviesraad Educatie bij Fontys Hogescholen.

Eugene Bernard

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers