Visie

Deze tijd vraagt om onderwijs dat nauw is afgestemd op de arbeidsmarkt. Ons onderwijs moet leerlingen optimaal voorbereiden op de samenleving en tegelijkertijd tegemoet komen aan de individuele leerbehoeften van een ieder. Maar maatwerk betekent wel dat de organisatie zal moeten veranderen, innoveren. Met één doel: de leerling centraal.

Keuzes maken

We kunnen de onderwijskwaliteit verbeteren door heldere keuzes te maken en onze creativiteit en betrokkenheid in te zetten voor iedere leerling. LVO kiest voor uitstekend onderwijs, ook in tijden van bezuinigingen. In Limburg gaat de bevolkingskrimp gepaard met minder leerlingen en dus minder inkomsten. Maar krimp is geen reden tot doemdenken, krimpregio’s hebben de potentie om uit te groeien tot innovatieplatforms in onderwijsland! LVO wil hieraan bijdragen en waar mogelijk het voortouw nemen.

Maatwerkonderwijs

Veranderingen zijn noodzakelijk nu en in de toekomst om alle LVO-scholen in staat te stellen om leerlingen kwalitatief hoogwaardig onderwijs op maat te bieden. In de dagelijkse onderwijspraktijk betekent dat we het onderwijs anders moeten benaderen, klassieke ideeën los moeten durven laten. Waarom zou een leerling niet sneller het diploma kunnen behalen als dat mogelijk is? En een leerling die achterop raakt, via onderwijs op maat bijgespijkerd worden? Maatwerkonderwijs haalt het beste in een leerling naar boven.

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

LVO ziet maatwerk als differentiatie vanuit een persoonlijke betrokkenheid van docenten bij de leerlingen. De leerlingen en de ouders zijn ook de bron van inspiratie voor verbetering en daarom is het belangrijk om met elkaar in dialoog te gaan. Hiermee doen we een beroep op de betrokkenheid van de docenten. In de toekomst zal iedere medewerker steeds meer verantwoordelijkheid krijgen om vorm te geven aan uitstekend onderwijs in Limburg. LVO zal medewerkers faciliteren om deze stappen te kunnen zetten.

Onderscheidend werknemerschap

Docenten moeten in staat zijn om waar te maken wat op dit moment van het voortgezet onderwijs wordt gevraagd. Daarom geeft LVO aan teams en medewerkers nog meer kansen om hun betrokkenheid om te zetten in daden. Via opleiding, coaching en kennisdeling dwars door de organisatie heen. Medewerkers onderscheiden zich door in te spelen op de behoeften van leerlingen, creativiteit te tonen en pro/actief te zijn en over de eigen schoolmuren heen te denken en samen te werken.

Kwaliteitszorg

Om tot kwaliteit te komen zullen we vaker moeten benoemen wat wel of niet goed gaat, opbouwende kritiek hoort bij dit veranderproces en draagt bij aan een verbetering van de kwaliteitszorg in de scholen. Collega´s en scholen kunnen nog veel meer van elkaars kennis profiteren om de onderwijskwaliteit naar een hoger niveau te tillen.

Samenwerken

Om de beleidsvisie te realiseren moeten we de ramen en deuren open zetten en samenwerken. Met partners, ouders, collega-docenten, teamleiders, leerlingen en het bedrijfsleven. Zo kunnen we bijvoorbeeld door beroepspraktijkonderwijs deels over te hevelen naar het bedrijfsleven de aansluiting met de arbeidsmarkt verbeteren en ook een bedrijfskundig voordeel halen.

Wat hebben we nodig?

LVO ziet zich voor een enorme uitdaging gesteld. Om het nog beter te doen, maar met minder middelen. In kernwoorden hebben we daarvoor nodig: keuzes, creativiteit, innovatie, differentiatie, verantwoordelijkheid, initiatief, betrokkenheid, veranderingsgezindheid, samenwerking en inspiratie. En dit wil LVO stimuleren in de gehele organisatie.

 

Download de hele beleidsvisie 2013 -2020