Vertrouwens-personen

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij klachten over ongewenst gedrag. Het gaat hier om zaken die vooral op u of uw zoon/dochter als persoon zelf betrekking hebben.

De vertrouwenspersoon Integriteit is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen die een melding van een vermoeden van een misstand of van een inbreuk op een Unierecht willen doen. Het gaat hier om zaken die op LVO als organisatie betrekking hebben.

Vertrouwenspersoon

Iedere school heeft minstens twee vertrouwenspersonen die door de schooldirectie zijn aangestelde. Ze zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school.

LVO heeft centraal twee vertrouwenspersonen benoemd. Dit zijn Amanda Klein en Patrick van Well. Met de externe vertrouwenspersonen kan contact worden opgenomen bij klachten over ongewenst gedrag.

Amanda Klein is bereikbaar via telefoonnummer 06-44 47 46 92 en per e-mail op info@prettigwerkenlimburg.nl.

Patrick van Well is bereikbaar via telefoonnummer 06-46 63 14 03 en per e-mail op pvwell@qccinfo.com.

De regeling is ook op te vragen bij het schoolsecretariaat. Hierin staat in meer detail beschreven wat de vertrouwenspersoon voor u kan betekenen.

Vertrouwenspersoon Integriteit

Het college van bestuur van LVO stelt vertrouwenspersonen Integriteit aan.

De heren Frank Petit en Peter Thewissen zijn benoemd als Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI).

Zij zijn te bereiken per e-mail, fpetit-advies@outlook.com  en thewissenvpi@gmail.com.

Hierin staat in meer detail beschreven wat de vertrouwenspersoon Integriteit voor u kan betekenen.

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers