Anti-pestprotocol medewerkers

LVO staat voor een professionele en veilige omgeving waar alle medewerkers hun kennis en kunde inzetten om kwalitatief goed onderwijs te realiseren. Daarbij is het van belang dat medewerkers gemotiveerd zijn en zich veilig voelen om een betrokken en optimale bijdrage aan het leer- en leefklimaat van de leerlingen te bewerkstelligen. In onze scholen zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor een prettige werksfeer en dienen we daarvoor ook verantwoordelijkheid te nemen.

Het hebben van een veilige werkomgeving waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat en zorg heeft voor elkaar, is niet voor iedereen op elke school vanzelfsprekend. Op alle LVO-scholen gelden regels met betrekking tot de veiligheid van leerlingen en medewerkers, variƫrend van de Tien gouden regels over veiligheid tot de gedragscode internet.

Het blijkt niettemin noodzakelijk om daarnaast gedragsregels op te stellen die specifiek op het voorkomen van pesten zijn gericht en daarbij beleid te implementeren over wat wel en niet is toegestaan. Zoals in iedere organisatie komt pesten onder medewerkers helaas voor. De schadelijke gevolgen voor een gepeste medewerker kunnen zeer ernstig en blijvend zijn. Ook voor omstanders en LVO kan pesten negatieve gevolgen hebben. Pesten is daarom binnen LVO onaanvaardbaar, vooral omdat onze medewerkers professionals zijn die leerlingen bij dienen te brengen hoe zij met respect met elkaar om horen te gaan. Het is zaak om alle medewerkers van LVO daarvan doordrongen te laten zijn/worden.

Voor leerlingen is op iedere school een anti-pestcoƶrdinator verantwoordelijk voor het anti-pestbeleid. In dit protocol wordt uitgelegd wat pesten is en worden handvatten gegeven om pestgedrag te (h)erkennen en aan te pakken. Afhankelijk van de mate van grensoverschrijdend gedrag kunnen er ook passende consequenties aan worden verbonden.

Van het anti-pestprotocol is een praktische, visuele vertaling gemaakt in de vorm van een flowchart. De flowchart biedt een overzichtelijke weergave van de beschreven stappen uit het anti-pestprotocol. De flowchart is gericht op leidinggevenden, maar biedt tevens handvatten voor medewerkers mensen en organisatie. Vanzelfsprekend is de flowchart slechts een aanvulling op het anti-pestprotocol.

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers