14-3-2023 dinsdag 14 maart 2023

Interview Eva Brauers, ondersteuningscoördinator op het Stella Maris College in Meerssen

dinsdag 14 maart 2023

“Goede ondersteuning is gewoon onmisbaar in het onderwijs!”, zegt Eva Brauers. “Ik merk dat mijn perspectief een waardevolle aanvulling is op school.” Tijdens haar studie pedagogiek koos ze de afstudeerstage ‘ondersteuningscoördinator’. Sinds twee jaar werkt ze ook als zodanig. Eerdere ervaringen in maatschappelijk zorg- en welzijnswerk geven Eva nog meer helikopterview. Haar functie is een combi van coördineren, inspireren, netwerken, verbinden en beleid maken.

Eva Brauers DSC9930


Hier zijn geen drempels

Iedereen is hier mentor
Met een nieuwe directie en een relatief jong team waait er een frisse wind op het Stella Maris College in Meerssen, een scholengemeenschap vmbo tot en met gymnasium. Ze zijn van twee locaties naar één gegaan en Eva werkt er met plezier: “Precies die vernieuwing en innovatiekracht geven mij de ruimte om mee te denken. Via een nieuw ontworpen leerlingvolgsysteem werken we allemaal op eenzelfde manier. Bij ons is iedere docent ook mentor. Ben je nieuw, dan loop je in een duo mentoraat mee met iemand die al ervaring heeft. Voor het overzicht zijn mentoren de spil in ons onderwijs, gecombineerd met een goede gesprekkencyclus en extra ondersteuning. Als collega’s bij me komen, weet ik dat ze al van alles gedaan hebben. Via korte lijnen denken we snel met elkaar mee; wat doen docenten en wat kunnen leerlingen zelf. Wij willen die warmte en dat zicht op de leerling echt waarborgen; didactisch en pedagogisch. Het gaat namelijk over ieders welzijn!”

Stijgend aantal hulpvragen
Zelf is Eva mentor van zeventien leerlingen vmbo 2 basis. Ze beschrijft mentoraat als ‘er helemaal zijn’, variërend van praktische vragen beantwoorden tot even kletsen als een leerling niet lekker in zijn vel zit. “Weet je, ze hebben ons nodig. Dat zeg ik ook als ondersteuningscoördinator. Vragen komen soms in golven, zoals leerlingen die niet goed kunnen plannen en organiseren. Soms is het antwoord praktisch en soms is de kern van het probleem onzekerheid, faalangst of de druk om te presteren. Typische puberzaken, die bij sommige leerlingen uitmonden in sombere gevoelens. De kunst is om hier samen goed op in te spelen, bijvoorbeeld tijdens een training in de mentorles. Ik haal ook externe deskundigen de school in rondom thema’s als preventie, jeugdhulp en gezondheid.” Eva ziet een toename in het aantal hulpvragen, in en buiten school. Ondanks de fijne samenwerking heeft ze - net als veel andere scholen - een zorg over de jeugdhulpverlening. “Als problemen vooral buiten school spelen, is de gemeente aan zet. Door de ontzettend lange wachtlijsten zijn we soms gewoon te laat. Er is nog veel te verbeteren – een grote gezamenlijke uitdaging.”

Stap voor stap richting samenleving
Sinds een jaar is Eva ook veiligheidscoördinator. Via een nieuw plan wordt de dagelijkse beleving van veiligheid steeds concreter. Eva heeft oog voor maatschappelijke relevantie en organiseert activiteiten op school. “Ja, neem de ‘Week tegen pesten’. Dan gaan klassen naar het theater of kijken een film. Of we zoomen in op diversiteit en zorgen ervoor dat de beleving van zo’n thema voor iedereen zo normaal mogelijk wordt. Ook docenten kunnen er projectmatig mee aan de slag. Zij krijgen de kans om op een persoonlijke en dynamische manier bij te dragen aan wie wij zijn als school.” De kernwaarden van Stella Maris zijn ‘Veilig leren samenleven’. Eva legt vanuit haar rol meer nadruk op samenleven. Leerlingen vergroten hun wereld via stages en nemen hun ervaring mee terug naar school. “Ze vliegen allemaal uit en wij helpen leerlingen om op een veilige manier de samenleving te ontdekken, stap voor stap. Onze cultuur is open en direct; we spreken elkaar aan over wat lukt en niet lukt. Hier zijn geen drempels. De deuren staan letterlijk en figuurlijk open!”

Echt betekenisvol werk
De docenten bedienen samen de hele groep en geven in principe les aan alle onderwijsniveaus. Soms stapt iemand echt uit een comfortzone door ineens een jaar voor een vmbo-klas of juist een havo-groep te staan, inclusief de verrassingen die daarbij horen. Volgens Eva houdt dat je scherp en is het altijd een leerzame ervaring. Zelf houdt ze wel van afwisseling: “Ik weet dat het cliché klinkt, maar voor mij is echt iedere werkdag anders. Mensen met een pedagogische opleiding zijn zo welkom in het onderwijs. Het werken hier is meer dan dat ambulante uurtje per week. Je bouwt een band op en werkt samen aan doelen, terwijl je er middenin zit – dat is fijn! Er zijn steeds meer leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. De vragen zijn heel divers en ook dat maakt mijn werk echt betekenisvol.”

 

Lees ook:

Interview Sharon van Dael, docent muziek op scholengemeenschap Philips van Horne in Weert

Interview Mitch Geenen, docent aardrijkskunde op Groenewald in Stein

Interview Mano Pallandt, teamleider op het Dendron College in Horst

Interview Bora Uludag, docent Duits op het Compass in Brunssum

Visie Horizon 2025

 

Nieuwsgierig geworden naar een baan in het onderwijs? Ga naar onze vacaturesite

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers