Vertrouwens-inspecteur

Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;

  • psychisch en fysiek geweld;

  • discriminatie en radicalisering.

     

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op telefoonnummer 0900- 1113111 (lokaal tarief).

Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf (zie meldingsplicht bij zedenmisdrijven) is het bevoegd gezag/de rector wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers