Privacyreglement

Wij staan voor een professionele en veilige omgeving waar alle medewerkers hun kennis en kunde inzetten om het best denkbare onderwijs te realiseren. Bij het aanbieden van het onderwijs verwerken wij ook persoonsgegevens. Dit willen wij op een transparante en veilige manier doen. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uiterst zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van leerlingen, ouders, medewerkers en andere personen die betrokken zijn bij het onderwijs dat wij aanbieden. In dit privacyreglement is beschreven welke persoonsgegevens we gebruiken, hoe we dat doen en voor welke doelen.

Reglement

In het privacyreglement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens we op onze scholen verwerken en waarom we dit doen. Bovendien wordt uitgelegd hoe we de persoonsgegevens bewaren en beveiligen, en hoe leerlingen en medewerkers hun persoonsgegevens kunnen inzien, laten verwijderen of corrigeren.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  

Als gegevens herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon, is er sprake van persoonsgegevens. Omdat persoonsgegevens van leerlingen, maar ook van personeel, worden verzameld en verwerkt, is de AVG van toepassing. Deze wet is enerzijds bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt en om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan. 

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers