Klachten

Het kan voorkomen dat u een klacht wil indienen. Dat kan via school of eventueel via de klachtencommissie.

In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de daarvoor aangewezen contactpersoon op de school (bereikbaar via het algemene telefoonnummer).

Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan wendt u zich tot de schooldirectie, die uw klacht in behandeling neemt en een beslissing neemt. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de klachtencommissie.

Download de klachtenregeling:

De regeling kunt u ook opvragen via het schoolsecretariaat.

De klachtencommissie bestaat uit de volgende personen:

  • De heer mr. P.J. Voncken, voorzitter;
  • De heer mr. E.J.A.M. Bakermans, vice-voorzitter;
  • Mevrouw dr. A.P. Wolfhagen, lid;
  • Mevrouw drs. M.A.G. Lafleur-Janssen, lid;
  • Mevrouw mr. G. Meulensteen, secretaris.

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers