25-6-2024 dinsdag 25 juni 2024

Toch geen extra leslokalen voor BRAVO! College

dinsdag 25 juni 2024

Het college van B&W van de gemeente Cranendonck heeft besloten om geen extra lokalen te realiseren voor het BRAVO! College in Budel. De gemeente mag alleen een uitbreiding van het schoolgebouw betalen en realiseren als deze voldoet aan bepaalde eisen. Lange tijd zag het er naar uit dat de extra ruimte er zou komen. Maar kortgeleden bleek uit aanvullend onderzoek dat de extra ruimte die het BRAVO! College nodig heeft niet aan de eisen voldoet.

Verordening schrijft NEN-meting voor

De gemeente beoordeelt de aanvraag van het BRAVO! College voor extra lokalen volgens de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Cranendonck 2017’. Hierin staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor uitbreiding van onderwijsruimte van het voortgezet onderwijs als de extra ruimtebehoefte gelijk of groter is dan 10 procent van de bruto vloeroppervlakte. Deze oppervlakte moet gemeten worden volgens een specifieke meetmethode: NEN-2580.
 

Onder de drempelwaarde

Bij de behandeling van de aanvraag van het BRAVO! College bleek dat er niet eerder een NEN-2580 meting was uitgevoerd voor het bepalen van de vloeroppervlakte. Daarom heeft het college van B&W laatst alsnog een NEN-2580 meting laten uitvoeren. Op basis van deze meting kwam de ruimtebehoefte van het BRAVO! College uit op 9,88 procent, net onder de vereiste 10 procent. Het college van B&W heeft daarom de aanvraag van het BRAVO! College afgewezen.
 

Mogelijkheden gezocht binnen schoolgebouw

De wethouder heeft de uitkomsten van deze meting besproken met de bestuurder van Stichting LVO.  De bestuurder en de school zijn aan de ene kant teleurgesteld in het besluit, maar kunnen zich aan de andere kant vinden in de berekeningen en dus ook in de conclusie die de gemeente daaraan verbindt.. Het is van groot belang dat zowel voor leerlingen als medewerkers een prettige en functionele leer- en werkomgeving blijft bestaan. Binnen de mogelijkheden van het schoolgebouw heeft het BRAVO! College gedurende dit schooljaar al de nodige aanpassingen doorgevoerd om kwalitatief onderwijs aan alle leerlingen te kunnen blijven bieden. 

Relevant artikel

Eindhovens Dagblad - Geen noodlokalen voor het BRAVO! College: aanvraag net onder de norm

 

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers