13-5-2024 maandag 13 mei 2024

Taalvrijwilligers gezocht voor internationaal taaldorp

maandag 13 mei 2024

Op 21, 22 en 23 mei 2024 organiseert SCHUNCK voor de derde keer Taaldorp. Dit initiatief, georganiseerd in samenwerking met verschillende middelbare scholen, biedt leerlingen de kans om op een interactieve manier de Nederlandse of een moderne vreemde taal te oefenen. In totaal nemen zo’n 600 leerlingen en 140 taalvrijwilligers aan het project deel.

Het Taaldorp-concept, oorspronkelijk ontwikkeld voor de Internationale Schakelklas (ISK) in Brunssum, biedt leerlingen de mogelijkheid om in een nagebootst dorp realistische taalsituaties te ervaren. Zo kunnen zij oefenen met het spreken van de taal. Het project is een waardevol instrument gebleken om spreek- en gespreksvaardigheden te verbeteren en burgerschap te bevorderen.


Nederlandstalig Taaldorp
Op dinsdag 21 en woensdag 22 mei zullen NT2-leerlingen (Nederlands als tweede taal) van verschillende scholen het Nederlandstalige Taaldorp bezoeken. Tijdens dit evenement dompelen zij zich onder in diverse alledaagse situaties, variërend van een bezoek aan de bakker tot aan een consult bij de tandarts. Deze gesprekken worden gevoerd met enthousiaste taalvrijwilligers en docenten, die de leerlingen helpen om hun communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.


Internationaal Taaldorp
Op donderdag 23 mei staat het Internationale Taaldorp op het programma, waarbij leerlingen van het Bernardinuscollege, het Sint-Janscollege en een school uit Herzogenrath (DE) de kans krijgen om de Duitse en Franse taal te oefenen.


Taalontwikkeling
Met het Taaldorp-project draagt SCHUNCK bij aan de taalontwikkeling van de leerlingen. Taal is enerzijds een functioneel communicatiemiddel, maar anderzijds ook een creatieve en culturele uitingsvorm. De verbinding tussen taal, kunst en cultuur vormt dan ook de basis voor dit project.


Oproep voor Taalvrijwilligers
Hoewel er al een aanzienlijk aantal taalvrijwilligers zich heeft aangemeld, doet SCHUNCK een beroep op iedereen die wil bijdragen aan dit taalrijke project. Taalvrijwilligers krijgen de kans om leerlingen te begeleiden en te ondersteunen bij het oefenen van hun taalvaardigheden in een stimulerende en dynamische omgeving.


Wie dit aanspreekt kan zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de projectorganisatoren Eddy Thonon via eddy.thonon@schunck.nl of Lisa van den Beuken via lisa.vandenbeuken@schunck.nl. SCHUNCK is met name nog op zoek naar vrijwilligers voor de woensdag en donderdag.

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers