8-5-2024 woensdag 8 mei 2024

Rugklachten door krukjes zonder rugleuning op school: Sophianum Gulpen bekijkt of nieuw meubilair moet worden

woensdag 8 mei 2024

Het meubilair in de nieuwe instructielokalen van het Sophianum in Gulpen heeft tot lichamelijke klachten geleid bij zeker één leerling. De school bekijkt of er aanpassingen nodig zijn.

Lees het volledige artikel van De Limburger, 8 mei 2024

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers