22-4-2024 maandag 22 april 2024

Sint-Janscollege behaalt opnieuw keurmerk tto-seniorschool

maandag 22 april 2024

De examens zijn nog niet begonnen, maar toch mag Sint-Janscollege de vlag alvast buiten hangen. De school heeft opnieuw het inspectiebezoek van de visitatiecommissie van Nuffic succesvol doorstaan en het prestigieuze keurmerk tto-seniorschool in ontvangst mogen nemen. In tweetalig onderwijs (tto) wordt minimaal de helft van de vakken in het Engels gegeven.

Positieve beoordeling door visitatiecommissie

De visitatiecommissie van Nuffic, het platform voor tto-scholen in Nederland, was buitengewoon positief en deelde overvloedig complimenten uit aan het Sint-Janscollege. De vooraf verstrekte documenten en de diverse lesbezoeken en interviews met zowel docenten als leerlingen werden zeer gewaardeerd. Met name de prettige sfeer binnen de school en het team, evenals de effectieve samenwerking en coördinatie, werden hoog geprezen. Ook kreeg de school lof voor haar talrijke internationale projecten en het enthousiasme en de expertise van haar docenten, en ook het hoge niveau van Engels van de leerlingen.

 

Tto-onderwijs sinds 2010

De eerste lessen werden op het Sint-Janscollege aangeboden in het schooljaar 2010-2011, met als doel om de Engelse taalvaardigheid van leerlingen in zowel de zaak- en exacte vakken als de creatieve vakken op een hoog niveau te brengen. Dit streven was niet alleen gericht op het klaslokaal, maar ook op internationale settings. Het behaalde succes leidde tot de toekenning van het tto-juniorcertificaat in 2014, bedoeld voor onderbouwklassen. In 2018 resulteerde dit in een volledige tto-schoolcertificering voor zowel de onder- als bovenbouw na een succesvolle inspectie.

Keurmerk tto-seniorschool

Nuffic hanteert strenge kwaliteitseisen voor tto-scholen op het gebied van Engelse taalvaardigheid, wereldburgerschap en persoonsontwikkeling. Deze eisen worden nauwlettend in de gaten gehouden. De recente hervisitatie, waarbij opnieuw de inrichting van het onderwijs op het Sint-Janscollege werd beoordeeld, resulteerde in de toekenning van het keurmerk tto-seniorschool.

Aanbod tweetalig onderwijs op LVO-scholen

In schooljaar 2021-2022 werd het Porta Mosana College gevisiteerd door Nuffic. Het Porta Mosana College werd wederom gecertificeerd als tto-seniorschool voor de vwo-diplomastroom en ontving ook een certificering als tto-juniorschool voor de havo-diplomastroom. Op Het College is tto een aparte leerstroom in het Engels van VWO-1 t/m VWO-3, vervolgens krijgen deze leerlingen in de bovenbouw een versterkte vorm van Engels aangeboden middels het Cambridge-traject in de lessen Engels. Ze zijn benoemd tot tto-juniorschool.

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers