17-4-2024 woensdag 17 april 2024

Na de meivakantie nieuw telefoonbeleid op het Dendron

woensdag 17 april 2024

“Thuis of in de kluis”. Dat is vanaf maandag 13 mei het nieuwe telefoonbeleid op het Dendron College. Hiermee wordt er recht gedaan aan kwalitatief goed onderwijs, verbinding en de persoonlijke groei van leerlingen.

Verminderde concentratie door de telefoon

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat niet-educatief gebruik van de mobiele telefoon de concentratie vermindert en ervoor zorgt dat leerlingen minder betrokken zijn bij de les. De sociale media spelen hier een grote rol in. Daarom heeft het ministerie van Onderwijs een afspraak gemaakt met scholen en vertegenwoordigers van ouders en leerlingen. In dat kader zetten leerlingen op het Dendron College al vanaf januari de telefoon tijdens de les uit en doen deze in de daarvoor bestemde telefoontas.


De telefoon blijft na de meivakantie: “Thuis of in de kluis”

Ter evaluatie van het ‘telefoonzak-beleid’ is er onlangs een enquête afgenomen onder het personeel. Naar aanleiding van de resultaten heeft de personeelsgeleding van de MR afgelopen week in overleg met de leerlingenraad en de oudergeleding van de MR goedkeuring gegeven op een nieuw aangescherpt beleid: “Thuis of in de kluis”. Deze regel gaat direct na de meivakantie in. We hopen dat leerlingen hierdoor meer rust ervaren op school en zich beter kunnen concentreren op de lessen, op hun huiswerk en dat er meer waardevolle sociale contacten ontstaan met medeleerlingen en het personeel.

 

De laptop voor schoolse zaken

We zijn ons ervan bewust dat dit besluit een impact heeft. Onze leerlingen kennen immers geen wereld zonder mobiele telefoons. Ze zijn ermee opgegroeid. De telefoon biedt niet alleen toegang tot informatie, maar verbindt mensen ook. Ook op school wordt er regelmatig gebruik gemaakt van de mobiele telefoon, bijvoorbeeld voor het bekijken van praktische informatie zoals roosters in Somtoday of in de les met het gebruik van Kahoot of LessonUp. Dit kan nog steeds, want bijna alle leerlingen hebben de beschikking over een eigen laptop. Deze wordt echter alleen in de klas of in de mediatheek gebruikt en dan alleen voor schoolgerelateerde programma’s, dus niet voor Whatsapp, of andere sociale media.

 

Meer verbinding en oog voor elkaar

Waar leerlingen nu vaak met het gezicht op de telefoon gericht in de aula zitten en door de gangen lopen, kijken we uit naar meer interactie, verbinding en leuke gesprekken. Kortom; meer aandacht voor de omgeving. Het is niet voor niets dat we deze week al een themaweek organiseren: “Oog voor elkaar en je omgeving”. We hechten hier als school veel waarde aan en we dragen dit ook uit middels onze slogan: “Samen leren, samen leven”. En dat kan op school prima zonder mobieltje.

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers