29-4-2024 maandag 29 april 2024

Een krimpfeest vol apenstreken

maandag 29 april 2024

Sinds een aantal jaren krijgen regio’s die te maken hebben met een forse krimp in leerlingenaantallen subsidie om een gezamenlijk activiteitenplan op te stellen om deze regionale krimpproblematiek het hoofd te bieden. De Gemeente Horst aan de Maas is zo’n zogenaamde krimpregio en heeft te maken met de bijbehorende uitdagingen. Deze subsidieregeling Incidentele Middelen Leerlingendaling Voortgezet onderwijs (IML) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gericht op het realiseren van bereikbaar, kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijsaanbod dat de leerlingen in de regio kan opvangen.

Gezamenlijke inzet en samenwerking schoolbesturen 

Binnen de gemeente Horst aan de Maas zetten de schoolbesturen van het Dendron College, Yuverta Horst en Dynamiek Scholengroep zich in om de samenwerking onderling en met bedrijfsleven en de gemeente te bevorderen. Het doel is om antwoorden te formuleren op de krimpende leerlingenaantallen en er gezamenlijk voor te zorgen dat ouders en leerlingen voldoende te kiezen hebben en op kunnen groeien in een kansrijke omgeving. In het kader hiervan werd vorige week dinsdag in ’t Gasthoês het zogenaamd ‘Krimpfeest’ georganiseerd voor alle betrokken partijen. Duurzaam en uitdagend onderwijs in Horst aan de Maas Binnen het IML project zijn er drie projectlijnen gedefinieerd. Het programma startte met de presentaties van deze projectlijnen. Zwanetta Por, rector van het Dendron College, gaf een toelichting op de projectlijn Uitdagend Onderwijs. “We streven naar voldoende keuze van uitdagend onderwijs. We willen dit met gezamenlijke projecten met elkaar vormgegeven in de regio. Dat is de ambitie voor het komend jaar en we blijven creatieve oplossingen bedenken hoe we het onderwijsaanbod in de regio verder kunnen verbeteren”.

Passend onderwijs voor alle leerlingen 

De scholen willen ook passend onderwijs aanbieden voor de leerlingen. “De doelstelling van de projectlijn Passend Onderwijs is dat alle leerlingen van 0 tot 20 jaar thuisnabij onderwijs kunnen volgen binnen Horst aan de Maas”, aldus Sabine Kosman, bovenschoolse ondersteuningscoördinator van Dynamiek Scholengroep. “Onze ambitie is het onderwijs maximaal inclusief te maken door een integrale ondersteuningsaanpak.”
 

We doen het samen! 

Ten slotte sloot Marly Fleuren, directeur van Dynamiek Scholengroep, af. “We doen het samen!, is het motto van projectlijn 3. We zetten gezamenlijk een traject in, formuleren de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de samenwerking tussen de scholen en partners en werken op basis van gezamenlijk opgestelde kernwaarden: groei, verbinding en verantwoordelijkheid.”

Apenstreken 

Het thema van het krimpfeest was samenwerken en gedragsbioloog Patrick van Veen was als gastspreker uitgenodigd om ons inzicht te geven in organisatiegedrag. Hij inspireerde de gasten met zijn kennis van apen en biologie. Werken we democratisch als de chimpansees? Of staat er een sterke zilverrug bovenaan de hiërarchie, zoals bij de gorilla’s? Hebben we een klein groepje dat de keuzes maakt, zoals bij de bonobo’s? Of is er meer sprake van situationeel leiderschap, zoals bij de bavianen? Dit gaf stof tot nadenken. De gasten kregen ten slotte de opdracht om met een ‘onbekend
gezicht’ te gaan praten. Want: “Als je iemand kent en weet wat je aan kennis en ervaring bij iemand kunt halen, kun je veel meer voor elkaar krijgen samen”, aldus Patrick. Gelukkig hoefde er niet echt gevlooid te worden bij de borrel om tot samenwerking te komen. We kijken terug op een inspirerende middag. Waarom noemen we het eigenlijk een Krimpfeest? Omdat we apetrots mogen zijn op zo’n mooie samenwerking!

Praatplaat IML
Krimpfeest
Gedragsbioloog Patrick Van Veen

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers