5-3-2024 dinsdag 5 maart 2024

Succesvolle visitatie van Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport (EVOT) op Weerter scholen

dinsdag 5 maart 2024

In een streven naar voortdurende verbetering van het topsportbeleid en de uitvoering ervan in het voortgezet onderwijs, heeft het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport (EVOT) recentelijk een visitatie uitgevoerd op de scholen in Weert. De focus lag op het evalueren van het bestaande beleid en gesprekken met belanghebbenden zoals rectoren, portefeuillehouders, coördinatoren, en het peilen van de ervaringen van zowel ouders als leerlingen met betrekking tot de geboden begeleiding.

De Weerter scholen kunnen tevreden terugkijken op een geslaagde visitatie, waarbij verschillende aspecten van het topsportbeleid onder de loep zijn genomen. Een van de meest opvallende bevindingen was de inzet en passie van de coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid. Ook de begeleiding van topsportleerlingen scoorde sterk. 

Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat er een solide basis ligt voor het topsportbeleid op de scholen in Weert. Een cruciaal aspect van de visitatie was het verzamelen van feedback van ouders en leerlingen over hun ervaringen met de geboden begeleiding. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat over het algemeen de ondersteuning en begeleiding als positief werden ervaren. Ouders prezen de communicatie en de bereidheid van de school om maatwerk te leveren om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van topsportleerlingen. Leerlingen waardeerden op hun beurt de flexibiliteit van het schoolsysteem en de ondersteuning die ze kregen bij het plannen van hun studie- en trainingsschema.

Hoewel de visitatie overwegend positieve resultaten opleverde, zijn er ook enkele ontwikkelpunten. Hiermee gaan de scholen aan de slag de komende jaren.

Al met al kan het topsporttalenteam terugkijken op een succesvolle visitatie!

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers