21-3-2024 donderdag 21 maart 2024

Officiële opening jubileumjaar Sophianum

donderdag 21 maart 2024

Een moment van enthousiasme en trotse verwezenlijking toen twee leerlingen van Sophianum samen het officiële jubileumlogo onthulden. Leerlingen Tycho Gielen en Joran Felder namen de eer om dit symbolische moment te markeren, waarmee ze een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van Sophianum vieren. Het logo, een prachtig ontwerp van Yolanda Pricken, staat symbool voor de verbondenheid en de vooruitgang die de school in de afgelopen 175 jaar heeft gekend.

De onthulling vond plaats te midden van een gezelschap, waaronder vertegenwoordigers zoals de burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem, evenals oud-collega's en collega's van internationale partnerscholen. Samen met het huidige personeel hebben ze deze mijlpaal gevierd in de aula, waar een reeks toespraken en intermezzo's de sfeer verrijkten. Tijdens dit bijzondere evenement deelden verschillende sprekers hun gedachten over de evolutie van het onderwijs en de unieke positie die het Sophianum inneemt. Voorzitter college van bestuur Eugène Bernard benadrukte de onderwijskundige ontwikkelingen van de afgelopen decennia, treffend vergeleken met de verschillende onderdelen van een auto. Malcolm Moss, initiator van onze internationale betrekkingen, roemde de school voor haar voortdurende streven naar vernieuwing en haar brede curriculum, en hij benadrukte het unieke karakter van hun onderwijs.

Wethouder Frans Derksen deelde eveneens lovende woorden en belichtte de verhuizing van Vaals naar de huidige locatie als een mijlpaal in de geschiedenis. Hij benadrukte tevens het belang van dialect in het onderwijs en bood zijn persoonlijke betrokkenheid aan door lessen te verzorgen in 'dialectkunde'.

Het hoogtepunt van de middag was het moment waarop Hermine van Asten-Wennekers, een gewaardeerde oud-leerlinge en president van de alumni-vereniging van de Sacre Coeur, samen met de leerlingen het logo onthulde. Dit symboliseerde niet alleen het verleden en heden van Sophianum, maar ook de toewijding aan de toekomst, zoals ze met trots hun plannen voor de komende 175 jaar presenteerden.

Na de onthulling leidden de kolomcoördinatoren de genodigden rond door de vernieuwde onderwijsruimtes, waarbij ze werden bijgepraat over de verbouwingsplannen en de onderwijskundige visie voor de toekomst. Sophianum is vastbesloten om te blijven ontwikkelen, zodat ze blijven bijdragen aan de vorming van toekomstige generaties, zoals Malcolm Moss zo treffend opmerkte.

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers