28-6-2023 woensdag 28 juni 2023

Profielwerkstuk over religie en menselijk gedrag behaalt perfecte score

woensdag 28 juni 2023

Eindexamenkandidaat Reuben Simons van Het College heeft een bijzondere prestatie geleverd: zijn profielwerkstuk “On Religion and Human Behavior” werd beoordeeld met het hoogst mogelijke cijfer, een tien!!

Het in het Engels geschreven werkstuk was gekoppeld aan het vak filosofie. Het compact geschreven artikel bevat de neerslag van een zeer gedegen literatuurstudie, waarin de eindexamenkandidaat het fenomeen religie in relatie tot menselijk gedrag beziet vanuit een breed spectrum van disciplines: van filosofie, via psychologie en cognitieve religiewetenschap, tot evolutionaire biologie. Uiteenlopende schrijvers als Darwin, Dawkins, Freud en Jung passeren de revue. Elk van deze kennisgebieden en auteurs komt maximaal tot zijn recht. Ze worden gelijkwaardig behandeld, wat opmerkelijk is omdat het om op het eerste gezicht tegenstrijdige en onverenigbare perspectieven lijkt te gaan. Deze invalshoek van Reuben wordt onder meer mogelijk gemaakt doordat hij de Wittgensteiniaanse theorie van familieverwantschappen hanteert bij de definitie van religie.

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers