13-6-2023 dinsdag 13 juni 2023

Porta Mosana tijdens projectdagen naar Universiteit Maastricht

dinsdag 13 juni 2023

Tijdens de projectdagen hebben de leerlingen van het Porta Mosana College in Maastricht een bezoek gebracht aan de afdeling neurochirurgie van de Universiteit van Maastricht. Hierbij mochten ze een dag meelopen als student, college volgen, deelnemen aan een onderwijsgroep én practica doen.

Vooral dat laatste vonden de leerlingen erg leuk om te doen. Tijdens de practicum Elektromyografisch (EMG) demonstratie mochten de leerlingen zelf proefpersoon zijn. Verder hebben ze o.a. eiwitten gekwalificeerd, agarose-gel gegoten en DNA geïsoleerd uit Thymusweefsel waarbij mooie DNA wolkjes tevoorschijn kwamen. Het pipetteren lukte de meesten al aardig goed, ook met de serologische pipetten!

4C8761e8773b965ad61ca947cc831470a81234f6

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers