20-6-2023 dinsdag 20 juni 2023

Leerlingenraad Novo College: samen voor inclusie en vrijheid!

dinsdag 20 juni 2023

De leerlingenraad van het Novo College heeft unaniem besloten om zich gezamenlijk in te zetten voor de vrijheid van individuen om te kunnen zijn wie ze zijn, zonder dat afkomst, huidskleur, geloof, gender of seksuele geaardheid daarbij een rol speelt.

Ze geloven dat niemand zich hoeft te schamen of te verantwoorden voor zijn of haar identiteit. Om dit te bevorderen, hebben ze dit schooljaar de Gender-Straight-Alliance (GSA) opgericht. De focus ligt op het creëren van een veilige schoolomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en waar geen ruimte is voor uitsluiting of pestgedrag. Respect en bescherming van elkaar staat hoog in het vaandel.

Om deze missie te ondersteunen, zijn ze gestart met het ophangen van posters door de hele school waarop artikel 1 van de Nederlandse Grondwet te lezen is. Daarnaast hebben ze diverse activiteiten georganiseerd en inspirerende gastsprekers uitgenodigd tijdens de Week van Respect. Tijdens Paarse Vrijdag hebben ze paarse armbandjes en zelfgemaakte paarse cupcakes uitgedeeld om solidariteit te tonen.

Deze maand vieren ze Pride Month! Ze zijn bijzonder verheugd dat het COC Limburg hun werk als GSA waardeert en ze in het zonnetje wil zetten. Als blijk van waardering, heeft de GSA-kartrekker Anna-Maria het bronzen certificaat in ontvangst mogen nemen. Volgend schooljaar streven ze naar het behalen van het zilveren certificaat! 

 

270F78448e43fed0e993df67871d87466c8fa85b

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers