30-5-2023 dinsdag 30 mei 2023

Het Karlspreis Debattoernooi voor scholen uit Parkstad en de Euregio

dinsdag 30 mei 2023

Op 25 mei 2023 organiseerden het Grotius College en het Bernardinus College (SVOPL) samen met de DebatUnie het Karlspreis Debattoernooi voor scholen uit Parkstad en de Euregio. Dit Nederlandstalige debattoernooi is bedoeld voor onder- en bovenbouwleerlingen van vmbo-t, havo en vwo en ook toegankelijk voor leerlingen uit Duitsland.

67 leerlingen van scholen uit Nederland en Duitsland discussieerden in de gemeenteraadszaal van Heerlen en in het Grotius- en Bernardinuscollege over samenwerking in de Euregio, over gedeelde geschiedenis en over gezamenlijk onderwijs. De debatstelling voor de voorbereide eerste ronde was: geschiedenisonderwijs zou in alle lidstaten van de Europese Unie hetzelfde lesprogramma moeten krijgen.

Dit evenement werd ondersteund door de Stadsregio Parkstad Limburg, de Gemeente Heerlen, de Europese Unie en het vFonds.

 

Acffed6d5e46464cdecbb7d698da87a65e7f73ba

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers