6-3-2023 maandag 6 maart 2023

Samenwerkingsverband Heuvelland van start!

maandag 6 maart 2023

Begin februari kwamen vertegenwoordigers van 8 Zuid-Limburgse Gemeenten, afgevaardigden vanuit het bedrijfsleven, instellingen en verenigingen uit het Heuvelland samen met de twee in het Heuvelland gelegen middelbare scholen, Stella Maris College Meerssen en Sophianum Gulpen.

Doel was een eerste verkenning om tot een intensievere samenwerking te komen. De vergrijzing in het Heuvelland, de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook de onderwijskundige uitdaging om meer contextrijk gericht onderwijs te bieden, zijn uitdagingen die we beter samen kunnen aanpakken, aldus burgemeester Clermonts-Aretz van Meerssen en rector Belinda Westera van het Stella Maris College, die op deze avond het openingswoord verrichtten.

Uit het Rotterdamse volgde een presentatie door Leonie van Haren van SOB Oostland, een reeds lopend project met dezelfde context en opzet. Tijdens de avond, die in dinervorm plaatsvond, werden aanwezigen o.a. via interviews door dagvoorzitter Rob Mennen geprikkeld en uitgedaagd om met elkaar de eerste uitgangspunten en doelen nader te verkennen. Met een intentieverklaring als eerste concrete resultaat, ondertekend door alle aanwezigen, gaan Harold Limpens (Stella Maris College) en Rob Mennen (Sophianum) dit samenwerkingsverband Heuvelland de komende maanden nader vormgeven.

 

 

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers