21-3-2023 dinsdag 21 maart 2023

Rapport Adviescommissie route voortgezet onderwijs Maastricht 2040

dinsdag 21 maart 2023

De commissie ARVO 2040 heeft haar adviesrapport aangeboden aan de opdrachtgevers; de rectoren van de vo-scholen in Maastricht en het college van bestuur van LVO. Dit adviesrapport gaat over de kansen en uitdagingen voor het voortgezet onderwijs in Maastricht, nu en in de toekomst. De commissie heeft met veel belanghebbenden gesproken en schrijft in haar advies wat de gemeenschappelijke basis is voor het onderwijsaanbod in de stad.

Logo's Maastricht

De voorzitter van de commissie Theo Bovens heeft op 21 maart het rapport ‘Toekomstbestendig vo in Maastricht’ aan zowel de opdrachtgevers als aan de medezeggenschapsraden van de scholen en aan de managementteams gepresenteerd. 


Dank

De opdrachtgevers zijn blij dat het adviesrapport er is en zijn de commissie dankbaar voor haar zorgvuldige werk. Zij bedanken graag iedereen die met de commissie heeft gesproken en op deze manier heeft bijgedragen aan de inhoud van het rapport.


Verdere stappen

De rectoren van de vo-scholen in Maastricht en het college van bestuur beraden zich op de inhoud van het adviesrapport en het verdere proces. Uiteraard worden leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers op de hoogte gehouden. 

Download het adviesrapport Toekomstbestendig vo in Maastricht

 

Relevante artikelen: 

Streep door grote scholencampus aan de Groene Loper in Maastricht, De Limburger, 21 maart 2023

Vier scholen, maar de vraag is nu: waar in Maastricht?, De Limburger, 21 maart 2023

Advies 'commissie Bovens' komt later, De Limburger, 25 februari 2022 

Onafhankelijke adviescommissie voor toekomstvisie voortgezet onderwijs Maastricht, 11 november 2022

 

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers