21-3-2023 dinsdag 21 maart 2023

Meesterproef brengt geld op voor Stichting Vlinderkind

dinsdag 21 maart 2023

Vier eindexamenleerlingen van Het College, maakten onlangs voor het vak O&O (Onderzoek en Ontwerpen) een werkstuk waarbij een geldinzamelingsactie werd georganiseerd voor Stichting Vlinderkind.

Het eindexamenwerkstuk ging over de zeldzame ziekte Epidermolysis Bullosa (EB). De leerlingen verdiepten zich in deze genziekte en werden zich zeer bewust van de impact van deze lichamelijke afwijking. De huid van de mensen die deze ziekte hebben is zo teer als de vleugel van een vlinder. Er ontstaan blaren en wonden die dagelijks behandeld moeten worden. Daarom wordt EB ook wel vlinderziekte of blaarziekte genoemd.

Stichting Vlinderkind zet zich in om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor genezing bij kinderen die de vlinderziekte hebben. De vier meiden besloten hun steentje bij te dragen en bakten heel veel wafels om te verkopen. Het resulteerde vrijdag 17 maart jl., de Meesterproefdag, in een overhandiging van een cheque waar het prachtige bedrag van €444,60 op stond.

De cheque werd in het bijzijn van ouders, familie en andere eindexamenkandidaten, overhandigd aan Yvonne Vaes, vertegenwoordigster van Stichting Vlinderkind.

 

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers