7-9-2022 woensdag 7 september 2022

Lokale organisaties zorgen voor maatschappelijk bewustzijn van Dendron leerlingen

woensdag 7 september 2022

Vanaf afgelopen schooljaar geven de leerlingen van het Dendron College invulling aan ‘uren burgerschap’, ter bevordering van actief burgerschap en sociale integratie.

Actief burgerschap kun je leren

Vanaf augustus 2021 verplicht een nieuwe wet scholen om aandacht te schenken aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’. De overheid vindt het bevorderen van verbinding met en participatie in de samenleving van groot maatschappelijk belang. In Nederland is dat met respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft.


Een belangrijke taak voor scholen

Jongeren kennen die waarden niet vanzelf, scholen hebben hierin een belangrijke taak. In verschillende lessen wordt hierin onderwezen, maar burgerschap is ook iets wat je ‘doet’. Het Dendron wil als het gaat om participatie bijdragen aan het maatschappelijk bewustzijn van haar leerlingen. In dat kader vullen leerlingen verplicht 25 uren in per schooljaar.


Leren van vrijwilligerswerk

Er zijn verschillende manieren waarop invulling gegeven kan worden aan deze uren. Er zijn activiteiten op het Dendron die verband houden met burgerschap. Maar denk ook aan vrijwilligerswerk; verenigingen, stichtingen en instanties kunnen “extra handjes” binnenhalen voor diverse opdrachten of klusjes. Zo maken leerlingen bovendien kennis met verschillende activiteiten, waardoor er mogelijk samenwerkingen voor de langere termijn ontstaan.

Nieuwe samenwerkingen gezocht

In het afgelopen schooljaar hebben veel lokale organisaties al aangegeven dat ze heel blij zijn met de leerlingen en de werkzaamheden die verricht zijn. Het is echt een win-win situatie. Dendron College hoopt het aanbod dan ook uit te kunnen breiden voor het komende schooljaar.


Informatiemarkt op 20 september

Op 20 september vindt er van 14.00 uur tot 16.00 uur een informatiemarkt plaats op het Dendron College. Tijdens deze markt kunnen verenigingen, stichtingen en instanties hun aanbod presenteren aan de leerlingen van het Dendron College. Meer informatie: www.dendron.nl.

 

 

Freek Linders heeft Jong Nederland Hegelsom geholpen bij het organiseren en begeleiden van een spel (levend Curling) voor Baas van Horst aan de Maas.

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers