22-9-2022 donderdag 22 september 2022

Debatteren kun je leren. Een impressie van de Euregionale Klimaatdag in het Gouvernement in Maastricht

donderdag 22 september 2022

Woensdag 21 september kruisten meer dan honderd leerlingen van elf verschillende scholen uit Duitsland, Nederland en België de debatrondes op de Euregionale Klimaatdag. Het Grotiuscollege, het Sophianum, Broeklandcollege, Sint-Janscollege, Bernard Lievegoed College en United World College waren vertegenwoordigd.

De organisatie bestond uit meerdere partners: een projectorganisatie, elf scholen, de Debatunie en de Provincie Limburg. 

De debataanpak bestond uit een stelling waarbij twee groepen leerlingen het debat met elkaar aangingen. Een voorbeeld van zo’n stelling: “Het OV moet voor iedereen in de Euregio gratis worden.” Het spreekt voor zich dat de organisatie voor dergelijke uitgesproken stellingen koos om het centrale thema van deze Euregionale Klimaatdag scherp neer te zetten.

Drie debatrondes

Tijdens deze dag waren er drie debatrondes. Iedere debat bestond uit twee groepen: de voorstanders en de tegenstanders van zo’n stelling. Elke ronde bestond uit drie stappen, namelijk: Stap 1. Elke groep legt uit waarom ze voor of tegen een stelling zijn. Waarbij zoveel mogelijk argumenten gebruikt worden. Tijdens de tweede stap gaan de partijen met elkaar in discussie en in de laatste stap krijgt elke groep de gelegenheid om hun mening samen te vatten.

Debatteren kun je leren

Los van het onderwerp kun je ook veel leren van debatteren. De leerlingen verzamelden per thema, snel en overzichtelijk relevante argumenten. Ze moesten inspelen op de logica van de andere groep. Het leren gaat dieper. Het louter noemen van een argument is nog niet voldoende. De kunst van debatteren is ook je publiek meenemen in je logica. Met andere woorden maak duidelijk wat je argumenten betekenen, welke logica ligt achter de argumenten.

Ondernemer Paul Crutzen en tevens mede gastjurylid verwoordde het als volgt: “Wat inspirerend om onze jeugd hun hoofden te zien breken, met verrassende argumenten komen en met heel veel respect naar elkaar leren hoe je door de tegenstander uit te dagen met tegenargumenten komen waardoor je zelf meer inzicht in de materie krijgt. Een ‘must’ voor iedere Nederlander.”

Net als alle vaardigheden is debatteren ook een kwestie van oefenen. Het werd duidelijk dat het geleerde in de eerste ronde direct werd opgepakt in de volgende rondes.

Gastsprekers 

Een versterkend element tijdens deze Euregionale dag waren de bijdragen van de gastsprekers. De bestuurlijke inleiders gedeputeerde de heer Satijn en wethouder mevr. Merle van Leusden-Brüning van de gemeente Brunssum gaven de inleiding. In de op maat gemaakte videoboodschap van vicevoorzitter van de Europese Commissie schetste Frans Timmermans de klimaatproblematiek op Europees niveau en eindigde met een oproep aan de jeugd.

De burgemeesters Haas en Prevoo van respectievelijk Stolberg en Valkenburg gaven beeldend weer hoe de klimaatverandering vorig jaar, door de intense overstromingen, hun stadjes in een ravage veranderden. De heer Prevoo sprak van een “alles verwoestende tsunami” en in Stolberg was de gehele schade in geld uitgedrukt 1 miljard Euro. Daarom deden burgervaders ook een oproep aan de jonge generatie om mee te denken en te doen om onze samenleving meer klimaatproof te maken.

Debataanpak versterkt lesprakrijk

Kan deze debataanpak de lespraktijk van alledag versterken? Of breder geformuleerd, het leren en ontwikkelen van jongeren versterken? Het lijkt er wel op. Leerlingen leren de lesstof met thema’s uit het leven verbinden, logisch ordenen, logica goed verwoorden en uiten, maar ook inbreng van anderen verwerken in je eigen verhaal en samenwerken met anderen. Kortom, waarschijnlijk zal het leerrendement (nog los van de levensvreugde) groter worden als de traditionele klassikale aanpak verrijkt wordt door deze out-of-the-box aanpak.

Daar komt bij dat door deze unieke Euregionale aanpak leerlingen zich nog meer bewust worden van andere culturen uit onze grenslanden en naast hun moedertaal en het dominante Engels ook wat meer Frans en Duits horen. Een bijkomend effect is dat de werelden van de bestuurders, overheden en andere maatschappelijke organisaties zich meer kunnen verbinden met de jeugdige generatie en visa versa. Hetgeen eigenlijk het fundament zou moeten zijn van het oplossen van alle grote uitdagingen, zoals de klimaatverandering.

De winnaars van de deze debatdag kregen een Euregioticket, aangeboden door de heer Ger Essers, van Stichting Geen Grens. Met dit ticket reis je met 1 kaartje met de bus en de trein door het gehele Euregio Maas-Rijngebied gebied. Een mooie impuls om meer grenzeloos aan de slag te gaan in deze mooie Euregio.

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers