4-7-2022 maandag 4 juli 2022

Leerlingen van het Emmacollege zijn de 'Baas van morgen'

maandag 4 juli 2022

In de eerste week van juni hebben twee leerlingen van het Emmacollege deelgenomen aan de 'Baas van morgen'.

Project JINC Baas van Morgen

Het idee: we laten kinderen die opgroeien in gebieden met sociaaleconomische achterstand proeven aan beroepsmatig succes. Tijdens JINC Baas van Morgen worden ze thuis of op school opgehaald, meestal met de bedrijfsauto, waarna ze een dag op de stoel van een CEO, directeur of politicus mogen zitten. Ze schuiven aan bij vergaderingen, lunchen met de Baas van Vandaag en voeren onderzoek uit naar een bepaald vraagstuk. En dat heeft impact, op verschillende vlakken. In de eerste plaats geeft het leerlingen een flinke injectie zelfvertrouwen, een stoot energie en een bredere horizon. Ze ondervinden, zo horen we vaak, voor het eerst dat het bedrijfsleven voor hen toegankelijk is. Daarnaast ontdekken ze hoeveel beroepen er bij ‘hun’ bedrijf bestaan en wat ze leuk vinden. Ook doen ze een waardevol contact op voor later: de ‘echte’ baas geeft hen een beloftekaartje met zijn telefoonnummer en de toezegging dat hij of zij bereikbaar is voor steun of advies.

Leerlingen de baas

Een leerling van het Emmacollege heeft voor een dag de plaats ingenomen van de wethouder van Onderwijs van de Gemeente Heerlen, Jordy Clemens. Ze is aan de slag gegaan om een ontwerp te maken voor de nabije schoolomgeving van de gerenoveerde basisschool Mijn Spoor in Rennemig. Een andere leerling heeft het stokje overgenomen van de directrice van Humankind, Claire van der Velden. De plaatsvervangende directrice heeft nagedacht hoe je jongeren enthousiaster kunt maken om te werken in de kinderopvang.

De twee leerlingen hebben zich die dag gebogen over vraagstukken waarbij de inbreng van jongeren een meerwaarde is. Beide waren erg enthousiast over deze dag tijdens de gezamenlijke afsluiting van het project in het Parkstad Limburg Theater. 

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers