19-7-2022 dinsdag 19 juli 2022

Je eigen ritme in plaats dat van het rooster

dinsdag 19 juli 2022

In de zinderende hitte van de laatste dagen van het schooljaar wordt overal in onze stichting de balans opgemaakt van de achterliggende periode. Na opnieuw een aangepaste examenperiode worden diploma’s uitgereikt en felicitaties uitgewisseld. Onze leerlingen haalden mooie examenresultaten en sloten toetsweken met succes af. Op de scholen hebben de bel en het ritme van de lessen even plaatsgemaakt voor de activiteiten die zo kenmerkend zijn voor de afronding van een schooljaar. De zomerschoonmaak begint en zo hier en daar kringelt een rooksliert van de personeelsbarbecue omhoog.

In het afgelopen schooljaar is er meer dan ooit aandacht geweest voor de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. School is immers niet alleen de plek van kennisoverdracht, maar ook een omgeving waarin onze leerlingen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen en waarin alle facetten van de maatschappij tot uitdrukking komen. De ideeën die scholen hebben op het gebied van burgerschapsontwikkeling dragen hier aan bij. Dankzij de NPO-middelen kregen leerlingen de gelegenheid hun leervertragingen in te lopen en de brede brugklassen droegen eraan bij dat leerlingen kansrijk konden instromen. Er is door leerlingen en collega’s hard gewerkt, maar ook was er ruimte voor leuke en ontspannende activiteiten. De behoefte aan buitenschoolse informele activiteiten was groot.

Dank aan iedereen! Het doet deugd te weten dat onze scholen bevolkt worden door enthousiaste leerlingen, bevlogen collega’s en betrokken ouders.

Samen hebben we een mooi schooljaar voor onze leerlingen mogelijk gemaakt. Voordat we opnieuw de schouders onder een schooljaar vol ambities gaan zetten, is er eerst de welverdiende zomervakantie. Rust lekker uit, volg je eigen ritme in plaats dat van het rooster en de lessen en kom gezond terug in september.

Hartelijke groet,
het college van bestuur, Eugène Bernard en Sandra Holtjer 

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers