19-7-2022 dinsdag 19 juli 2022

Eerste deel nieuwbouw Sint-Janscollege klaar

dinsdag 19 juli 2022

Ruim een jaar geleden is het Sint-Janscollege gestart met de herbouw en renovatie van het schoolgebouw. Inmiddels is fase 1 van dit project voltooid. Op vrijdag 24 juni heeft de school de sleutel van het eerste nieuwbouwdeel in ontvangst genomen en in de hierop volgende week zijn lokalen, studiepleinen en overige ruimtes ingericht.

Op maandag 4 juli wijzigden de lokalenroosters en kregen de leerlingen voor het eerst les in de nieuwbouw. In het nieuwe gebouw kunnen de leerlingen, in een duurzame en gezonde omgeving, onderwijs volgen dat past bij de huidige tijd. Zo zijn er in het nieuwe gebouw niet alleen maar leslokalen, maar kunnen leerlingen en docenten ook gebruik maken van studiepleinen, een collegezaal en modern ingerichte praktijkruimtes.

Voor de leerlingen is een deel van de nieuwe aula/overblijfruimte inmiddels gerealiseerd. Het tweede deel van deze overblijfruimte wordt vanaf september gebouwd tijdens fase 2. Voordat de tweede nieuwbouwfase kan starten dienen bouwdeel C en de aula eerst gesloopt te worden. De sloop van deze bouwdelen staat gepland tijdens de zomervakantie. Hierdoor zullen de sloopactiviteiten geen overlast veroorzaken tijdens de lessen. Volgens de huidige planning nemen wordt het tweede- en laatste nieuwbouwdeel in juni 2023 in gebruik genomen.

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers