18-7-2022 maandag 18 juli 2022

Een goedkeuringskrul van en voor onze Leraren van het Jaar

maandag 18 juli 2022

De goedkeuringskrul is het symbool dat gebruikt wordt om aan te geven dat iets goedgekeurd of gezien is, zoals op schoolwerk, maar ook daarbuiten. De Leraren van het Jaar kozen de krul als hun teken. Zij staan voor het goede leraarschap en maken dat zichtbaar, iedere dag weer. Het mag dan ook niet verrassen dat de verkozenen een krul-award krijgen als blijk van erkenning voor hun geweldige leraarschap.

De Leraar van het Jaar verkiezing bestaat sedert 1999 en met uitzondering van de afgelopen covid-jaren, werd deze prijs jaarlijks uitgereikt door de minister of staatssecretaris van OCW. De verkiezing werd georganiseerd door bekostigde organisaties en altijd waren leerlingen/studenten,collega’s en families van de genomineerden van de partij.

Zij werden met bussen vanuit alle windstreken opgehaald en daarmee startte vanuit de regio’s het media-event om vervolgens bijeen te komen op het nationale podium. Dat werd vaak gezocht en gevonden in een school.

De praktijk erkennen en waarderen in en door de praktijk.

Na het opheffen van de Onderwijscoöperatie, die de verkiezing organiseerde, hebben de (oud) Leraren van het Jaar zich verenigd in een stichting die zij zelf oprichtten. Zonder ondersteuning en vooral met eigen en wat gedoneerde middelen, voorkwamen zij dat dit inmiddels zeer sterke merk zou verdwijnen.

Ze organiseerden zelfs digitaal de verkiezing van de genomineerden 2021 waarna, een covid-jaar later, alsnog de vier krullen konden worden overhandigd met een minister op afstand. Na drie jaar liefdewerk en heel veel oud papier verdienen deze leraren waardering voor hun tomeloze inzet en liefdewerk: dat kan door een krul te zetten onder hun subsidieaanvraag om de verkiezing voortaan weer op de traditionele wijze, met alle toeters en bellen, te kunnen organiseren. De Leraren van het Jaar zijn overigens zijn geen representant van de beroepsgroep: daar zijn andere lerarenorganisaties voor en veel beter in.

De Leraren van het Jaar zijn de personificatie van geweldig leraarschap en vormen als zodanig een permanente en lopende reclamecampagne voor hun beroepsgroep. Zij zijn geen beroepsgroep maar juist het uithangbord voor de beroepsgroep. In deze tijd van lerarentekorten zowaar een krul waard!

Zonder subsidie en slechts met de hulp van enkelen, hebben zij de verkiezing voortgezet en daarna de verkozenen geholpen en begeleid in hun rol als ambassadeurs. De verkozenen hebben zich op geweldige wijze en grotendeels op eigen kosten, gekweten van hun taak.

Zo hebben ze:

  • in menig praatprogramma gezeten,
  • tijdens congressen en conferenties opgetreden,
  • bij het koningspaar aan tafel gezeten,
  • met politici en fracties gesproken
  • In talloze (onderwijs)bladen gestaan
  • en last but not least daarnaast altijd les gegeven!

Deze helden zijn de goedkoopste en tevens meest duurzame reclamecampagne die OCW ooit heeft gehad en zonder al teveel moeite kan behouden. De minister zal uitgenodigd blijven worden op hun podium omdat leraren dat als eervol en als een blijk van erkenning ervaren.

En de media ploegen zullen het event blijven verslaan omdat ze de beelden van leraren temidden van hun juichende en met spandoeken gewapende klassen altijd prachtig vonden. Beter en mooier nieuws over het leraarschap kun je niet krijgen en daarom moet deze registratie van de verkiezing behouden blijven. Het enige dat daarvoor nodig is, is een krul onder de subsidieaanvraag om deze verkiezing met busladingen vol leerlingen en studenten weer (mede) mogelijk te maken. En het blijft mede mogelijk maken want deze leraren zullen altijd en overal blijven doen wat ze altijd al deden: ambassadeur zijn en blijven voor hun beroepsgroep. De stichting leraar van het Jaar fungeert zowel als organiserend als gezamenlijk orgaan maar bovenal is het een kennis en inspiratie netwerk dat jaarlijks groeit. Velen weten de stichting te vinden als ze een Leraar van het Jaar ergens bij willen betrekken en dat geldt niet in het minst voor OCW. Kortom: behoud het goede en verduurzaam dit geweldige initiatief dat al ruim 20 jaar een gewaardeerd merk is en staat voor passie en vakmanschap.

Bekijk de website lerarenvanhetjaar.nl
Door een krul te zetten kunnen de Leraren van het Jaar deze vier krullen aan hun opvolgers uitreiken!

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers