23-6-2022 donderdag 23 juni 2022

Werknemers uit het bedrijfsleven als maatje voor leerlingen VMBO Maastricht

donderdag 23 juni 2022

Om jongeren op weg te helpen bij hun beroepskeuzes, om ze te ondersteunen én de aandacht te geven die ze verdienen, start VMBO Maastricht een buddy-project. Het is een initiatief dat de steun heeft van de Gemeente Maastricht, de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht, Centrum Management Maastricht en de Koninklijke Horeca Nederland Maastricht en Heuvelland.

Voor veel leerlingen is de keuze voor een profiel lastig. Ze vinden het moeilijk om aan het eind van het 2e leerjaar al een keuze voor een toekomstig beroep te maken. Daarnaast merkt het VMBO Maastricht steeds meer dat de ondernemers in Maastricht op zoek zijn naar kwalitatief goed geschoold personeel. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het daarom goed om vroegtijdig en effectief samen te werken voor een win-win situatie. Een bedrijf/ondernemer is immers ook zeer gebaat bij enthousiast en kwalitatief goed geschoolde medewerkers, die een bewuste en zorgvuldige beroepskeuze hebben gemaakt.
Een buddy uit het bedrijfsleven wordt gekoppeld aan een individuele leerling en kan zo een bijdrage leveren aan het ontdekken van zijn/haar talenten en het maken van de juiste keuze voor een vervolgopleiding. Petra Stuit, locatiedirecteur VMBO Maastricht: “Een buddy als rolmodel voor onze leerlingen”.
Voor een bedrijf is het een investering in de toekomst waarbij men zeker enthousiasme en onbevangenheid terugkrijgt. We zoeken op dit moment zo’n 60 buddy’s uit allerhande bedrijfstakken.

Op woensdag 22 juni 2022 vond, in het bijzijn van wethouder economie Niels Peeters van de gemeente Maastricht, de kick-off bijeenkomst plaats. In de bijeenkomst werden de ‘toekomstige’ buddy’s verder geïnformeerd over het initiatief. Na de zomer wordt een matchingsbijeenkomst gepland waarbij de buddy aan de leerling wordt gekoppeld.

“Voor Maastricht en de regio is het ontzettend belangrijk dat onderwijs en het bedrijfsleven goed op elkaar aansluiten. Dat draagt bij aan een gezonde arbeidsmarkt en een fijn vestigingsklimaat. Die verbinding tussen onderwijs en de regionale arbeidsmarkt kunnen we niet vroeg genoeg maken. Met dit buddy-project doen we dat,” aldus Peeters. “Ondernemers helpen scholieren bij het maken van carrièrekeuzes en plukken daar later weer de vruchten van. Met goed personeel verankeren we deze bedrijven bovendien nog sterker in onze regio.”

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers