6-6-2022 maandag 6 juni 2022

Porta Mosana College ontvangt opnieuw keurmerk begaafdheidsprofielschool

maandag 6 juni 2022

Donderdag 2 juni 2022 is het Porta Mosana College in Maastricht, gevisiteerd als begaafdheidsprofielschool (BPS). Een hele dag voerde de commissie gesprekken met het management, medewerkers, leerlingen en ouders. Aan het einde van de dag volgde het positieve oordeel: “gefeliciteerd, de vlag mag uit. Het keurmerk BPS wordt weer voor vier jaar verlengd.”

Begaafdheidsprofielschool (BPS)

Hoogbegaafdheid is een herkend en erkend kenmerk van leerlingen. De kennis over hoe hoogbegaafde leerlingen uitdagend onderwijs te bieden, is nog niet wijdverspreid. Daarom heeft het ministerie van OCW in 2004 een project gestart om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van begaafdheidsprofielscholen voor het voortgezet onderwijs. Deze scholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen.

Commissie positief over het Porta Mosana College

De commissie was vol lof over de consistentie van het beleid rondom (hoog)begaafdheid. Ook waren er positieve geluiden over het maatwerkaanbod op leerlingniveau. Leerlingen zijn heel tevreden met het veelzijdige aanbod dat er op school aan (hoog)begaafde leerlingen geboden wordt. Tot slot werd ook de enorme betrokkenheid van collega’s, leerlingen en ouders benoemd en de uitstraling die BPS heeft naar de hele school.

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers