15-6-2022 woensdag 15 juni 2022

Leerlingen Philips van Horne winnen aanmoedigingsprijs met profielwerkstuk

woensdag 15 juni 2022

Dit schooljaar hadden leerlingen van het Philips van Horne, Evy Creemers (havo 5) en Mara Meijssen (havo 4), het voorrecht en de opdracht om een profielwerkstuk te gaan schrijven.

Ze richtten zich in hun profielwerkstuk op de vraag: Welke invloed heeft de Duitse taal op het Limburgse dialect, gezeteld aan de Belgische zijde en aan de Duitse zijde? Met behulp van interviews met verschillende linguïstische experts en een enquête op school laten ze zien dat de Duitse taal op verschillende manieren, zoals uit economisch oogpunt en familiaire banden, vervlochten is met de Limburgse samenleving.

Tijdens hun onderzoek kwamen zij onder andere in aanraking met Esther van Loo, voorzitter van de stichting Levende Talen Limburg. Zij werd geïnterviewd vanwege haar linguïstische expertise en merkte zodoende op, dat de beide leerlingen bezig waren met een zeer interessant en gedegen onderzoek. Ze kregen de tip om na afronding van het profielwerkstuk deel te nemen aan de zogeheten profielwerkstukwedstrijd. En het resultaat mag er zijn: Evy en Mara hebben de profielwerkstukwedstrijd van 2022 gewonnen en ontvangen van de stichting Levende Talen Limburg de aanmoedigingsprijs.

Meer informatie is te vinden op de website Levende Talen sectie Limburgs.

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers